Nieuwsbrief Nr. 21 - januari 2005

Met zijn tijd meeinternet, ook op een grafmonument?


Arthur Polspoel stuurde het volgende door.
Het internetgebeuren heeft nu ook zijn gevolg op grafmonumenten

Tekst en foto : Arthur Polspoel