Nieuwsbrief Nr. 21 - januari 2005

Allerzielenkleine toelichting bij artikel van Louis Van Dyck


Guy Moerman, een nieuw vzw Grafzerkje, wees op een kleine onvolledigheid in het artikel “Allerzielen” van Louis Van Dyck. Daar waar Louis stelde dat er te Lommel uitsluitend Duitse militairen lagen zegde Guy Moerman dat op de begraafplaats van Lommel ook Vlamingen begraven liggen: Vlamingen die gesneuveld zijn in dienst van de bezetter (Vlaamse Wachters, Fabriekswachters,...). De hoeveelheid kan ik niet precies zeggen.