Nieuwsbrief Nr. 21 - januari 2005

Rectificatie betreft Arnhems kerkoproereneen rechtzetting in verband met dat artikel


Anneke Haasnoot vraagt om volgende rectificatie te publiceren: Het artikel was een soort korte samenvatting, geïnspireerd  op een stuk van de heer Cappers.
 
BRON: W. Cappers. "Wee je gebeente!" Het Arnhemse kerkhofoproer gezien vanuit genderperspectief, 1781-1785". Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, XXIV (2004) 11-45. Een verkorte versie verscheen als W. Cappers. "Wee je gebeente. Mannen en vrouwen tijdens het Arnhemse kerkhofoproer". Het Uitvaartwezen, (2004-8) 27-29.
 
Waarvan akte.