Nieuwsbrief Nr. 21 - januari 2005

Nieuwjaarsbriefvzw Grafzerkje een feit. Veel nieuwe ideeën


Bij een nieuw jaar horen nieuwjaarswensen. Ik mocht al een aantal Grafzerkjes de beste wensen voor een gelukkig, vreugdevol en vooral gezond 2005 toewensen. Bij degenen die ik nog niet kon bereiken in ieder geval uit mijn naam al het beste wat u zich kunt indenken voor 2005. Dat het een jaar mag worden waarin al je wensen werkelijkheid mogen worden. Ik ontving een groot aantal kaartjes maar van mijn goede vriend Piet Vernimmen ontving ik een foto van de voorbereidende vergadering die tot de oprichting van vzw Grafzerkje zou leiden. Volgens Piet ziet u: de voorzitter, met rood mutsje, en de secretaris, herkenbaar aan het zwarte mutsje, van de toekomstige vzw Grafzerkje in vergadering bijeen.
 
Wat de vzw Grafzerkje betreft denk ik dat 2005 een belangrijk jaar gaat worden. We zijn nog maar even uit de startblokken en kunnen toch al op meer dan 80 leden bogen. En we zitten vol plannen. Toch wil ik de “getrouwen” er op wijzen dat we ook de, sinds 2001, ingeslagen weg gaan voortbewandelen. Er zullen nog steeds tweemaandelijks rondleidingen georganiseerd worden en de Nieuwsbrief zal aan de leden van vzw Grafzerkje, via internet, doorgemaild worden. Een selectie van de belangrijkste artikels kan via de website www.grafzerkje.be geraadpleegd worden met veel fotomateriaal. Tussendoor krijgen de leden allerlei informatie en tips doorgemaild. Ook kunnen leden van de vzw Grafzerkje nog altijd grafconcessies overnemen. De verantwoordelijken voor concessies zullen u hierbij graag met raad bijstaan.
 
Maar de vzw wil meer, reden van de noodzaak van het opstarten van een vzw. In de eerste plaats gaan we ons trachten bekend te maken naar buiten doe. Op 11 februari wordt een persconferentie gehouden waarop wij onze doelstellingen openbaar zullen maken. Dan kunnen we naar de officiële instanties trekken en zien wat we daar uit de bus kunnen slepen. Testcase zal zeker Antwerpen worden. We kunnen daar nog veel nuttig werk verrichten, liefst in samenspraak met het stadsbestuur, maar onze, hopelijk positieve, bevindingen kunnen ook gebezigd worden in andere regionen. Hetzelfde kan gezegd worden van de stappen die we daarna gaan zetten om sponsoring te verkrijgen van bedrijven. Wanneer we een groot aantal maanden verder zijn kan er eens gekeken worden hoe de, financiële, toestand van de vzw Grafzerkje evolueert en dan kunnen we misschien een aantal, grotere, projecten verwezenlijken in  de onderscheiden Vlaamse provincies.

tekst : Jacques Buermans.