Nieuwsbrief Nr. 20 - november 2004

Vzw Grafzerkje een feit, een ludieke reactiereactie op de oprichting van vzw Grafzerkje, of is het vanuit de “onderwereld"?


Zelfs vanuit het verre Stuttgart kregen we reacties aangaande oprichting van onze vzw. Daniel Coninx, een gevierd musicalartiest, schittert momenteel in de musical “42nd Street” in Duitsland. Hij wordt daar op de hoogte gehouden van onze activiteiten en stuurt regelmatig, ludieke, berichten naar de “waarde Pierenlandtoerist” zoals hij mij steeds noemt. Daniel draagt humor hoog in het vaandel en vandaar dat ik u zijn reactie op onze oprichting niet wil onthouden. Vandaar deze, ludieke, reactie op onze oprichting uit Stuttgart, Stootgaard zoals hij dat noemt, of is het vanuit de “onderwereld?
                                                 
Waarde en Hooggeachte Heer Voorzitter dezer Memorabele vereniging,

Gegroet !

Met vreugde in het hart hebben wij de oprichting uwer Vereniging Zonder Winstoogmerk vernomen.  Ons hart jubelt dan ook van jolijt voor uwe verwezenlijking.  Verschillende zaken schoten ons meteen door het hoofd. Wij willen deze dan ook graag met U delen.

* U heeft uiteraard het voordeel dat Uw leden zelden verhuizen.
* Maar hoe int U de lidgelden ?
* Zijn de bestuursvergaderingen niet aan de stille kant ?
* U heeft uiteraard altijd het laatste woord.
* Wordt iedere nieuweling op het Schoonselhof automatisch lid of moeten zij zich aanmelden?
* Is meneer Pairon erelid ?
* Hoe zit het met het jaarlijks teerfeest ?  Wordt dat op 1 November gehouden ?
* Wat met de verplichte appelbollen- en worstebrodenavond ?
* Heeft U meneer Conscience tot ondervoorzitter benoemd ?
* Hoe gaat U wat leven in de brouwerij brengen bij het jaarlijkse teerfeest ?
* Is Uw vereniging ook multicultureel ? En wat met de bewoners van het dierenkerkhof ?
* Komen Halloween en het Teerfeest niet met elkaar in conflict ?
* Zijn levenden ook welkom ?

Daarenboven beschouwen wij deze aankondiging tevens als een kennisgeving van Uw voornemen te huwen. Indien U daarvan opkijkt, herinneren wij U aan de reeds sedert eeuwen onveranderlijk vaststaande bestuurlijke structuur der Vlaamse VZW's : Secretaris, Penningmeester, Ondervoorzitter, Voorzitter, en op de hoogste trap van de bestuurspiramide: Vrouw van de Voorzitter. Ondergetekende heeft de nodige ervaring in dergelijke structuren, dus die kan het weten....
Wij kijken dus uit naar de fèèrpaar. Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om U erop te wijzen dat ondergetekende voor dergelijke gelegenheden voor een kleine en bescheiden vergoeding te boeken is om de zaak iet of wat op te vrolijken door het zingen van treurmarsen, elegieën, lamento's en  aanverwanten.

Wij wensen U het allerbeste en drukken U tot slot nog op het hart dat U zich niet teveel moet aantrekken van de zwijgzaamheid van Uw leden.

Sinistere groeten uit het duistere Stootgaard,


Graaf Bol van Coninx, Opperhoofd der lokale Vampiers