Nieuwsbrief Nr. 20 - november 2004

Hasselt, het goede voorbeeld, Veel informatie op Oud KerkhofJacques Buermans bezocht ooit het oud kerkhof van Hasselt en was onder de indruk


Enkele jaren geleden was men volop een en ander aan het restaureren aan de Kempische Steenweg. Op die plaats bevond zich het “Oud Kerkhof”. Enkele werklui waren bezig met het opknappen van de kapel en het overtollige groen werd gekapt. Enige tijd geleden ging ik eens een kijkje nemen en ik viel van de ene verbazing in de andere. Hier werd prachtig werk geleverd.
De kapel, gebouwd in 1809 in 1830 beschadigd en in 1835 gerestaureerd, werd, sinds september 1997 ingericht als informatiecentrum. Hier kan de bezoeker kennis maken met de geschiedenis van het begraven in het algemeen, met deze van het begraven in Hasselt en met de geschiedenis, de architectuur en de groene aspecten van het “Oude Kerkhof”. Op 11 grote panelen wordt, in dit prachtige kader van de kapel, dieper ingegaan op al deze facetten.
Daarnaast werd een wandeling uitgestippeld met een stijlvolle aanduiding van markante monumenten en figuren. Zij die een concessie aanvroegen dienden eenzelfde bedrag aan een armenhuis te schenken. Vandaar dat enkel de “begoede burgerij” zich een concessie kon veroorloven. Hier vinden we de laatste rustplaats van een aantal Hasseltse burgemeesters, notarissen en advocaten (o.a. Stellingwerff) . De Hasseltse jeneverstokers (o.a. Fryns) zijn hier eveneens ruim vertegenwoordigd. Hier werd ook Valentinus Paquay, het “Heilig Paterke” begraven. In 1926 werd het stoffelijk overschot naar de grafkapel aan de Minderbroederskerk overgebracht waar hij nog steeds door een ruime schare gelovigen vereerd wordt. Op het “Oud kerkhof” treffen we ook een herdenkingszuil voor oudgedienden onder keizer Napoleon aan. De piramide werd opgericht in 1856. De kunst is vertegenwoordigd met kunstschilder Frederic Bas en met componist Aloïs Pierloz.
 


.

Dat er vroeger meer kindersterfte was dan heden ten dage is hier eveneens te zien door de ontelbare kindergraven (zie boven). Liefhebbers van smeedijzeren kruisen komen ook ruimschoots aan hun trekken. Met het opkuisen van het “Oud kerkhof” werd nog veel groen behouden. De prachtige bomen komen in dit kader volledig tot hun recht.
 
Op een twintigtal  borden wordt aan de bezoeker de nodige informatie verstrekt. Op duidelijke wijze worden de merkwaardigste grafmonumenten aangeduid maar men beperkt zich niet enkel tot de graftombes zelf. De wandelaar krijgt informatie over de symbolen, over de lokale gebruiken en over de flora op deze plek. Het geheel is zeer zorgvuldig uitgevoerd. Een dikke pluim op de hoed van de stad Hasselt die tot deze realisatie kon overgaan dankzij de steun van de koning Boudewijnstichting.

tekst en foto : Jacques Buermans