Nieuwsbrief Nr. 18 - juli 2004

Boulevard Cornelissens-Coremans een feitEen verslag van grafzerkje Mieke Versées


1 min 45 sec, zendtijd die ATV besteedde aan de herinhuldiging op het Schoonselhof op 14 juli. Jammer, maar Jacques kan zich toch een gelukkig man prijzen.   Feestelijk vond ik het.

Stipt startte die dag de stoet met al dat "schoonsel"volk richting Maria 's Heeren. De zon liep ook mee. Het graf lag er gesluierd met een rood-witte vlag bij. Toen iedereen zijn plaatsje gevonden had, opende Jacques met zijn gebruikelijke geestdrift de feestelijkheden. Duidelijk en overtuigend zette hij uiteen waar Grafzerkje voor staat. Met een figuurlijk bloemetje bedankte hij tevens iedereen die deze restauratie hielp realiseren.
Brigitte Raskin en de schepenen Heylen, Pairon en Van Peel onthulden daarna het monument.
Prachtig!!

Schrijfster Raskin kreeg het woord en onderhield ons uitgesponnen over haar binding met het droevige verhaal van de Maagd van Antwerpen. Ik beken dat het me moeite kostte om geboeid te blijven, maar toch leerde ik wel iets bij over de politiek van toen en over het engelenbeeld Electra aan de Innovation. Vandaar trokken we richting Cornelissens-Coremansboulevard. Het straatje ligt er volledig hersteld in zijn oude glorie bij dankzij de inzet en het enthousiasme van voornoemden. Ook hier een plechtig moment wanneer de prominenten het lint doorknippen.
Grafzerkje Willem benadrukte in zijn toespraak eveneens het belang van het behoud en restauratie van ons funerair erfgoed. Met verwijzing naar de verwaarlozing van het Victor Driessensmonument, legde hij de vinger op de zere plek. En ja, waarom niet wat van onze opcentiemen en belastingen gebruiken voor onderhoud en restauratie van het Schoonselhof? Wat mij betreft, met plezier zelfs. Ondertussen maakte de zon plaats voor de regen, echt kerkhofweer. Die weerhield noch schepen Heylen noch schepen Pairon ervan hun duit in het speechzakje te doen. Al dat luisteren en praten maakt je natuurlijk dorstig. Geen nood, de jenever lokte ons naar het kasteel, voor een gepaste afsluiter van een geslaagde namiddag. Voor mezelf onthoud ik dat de schepenen belangstelling toonden maar dat financiële steun niet voor de hand ligt. Hopen maar dat de interesse geen ééndagsvlieg blijkt.
Ik zie het Schoonselhof als een openluchtmuseum met een schat aan geschiedenis en schitterende kunstwerken. Ik zou daar nog lang van willen genieten.

tekst en foto : Mieke Versées