Nieuwsbrief Nr. 17 - mei 2004

Cornelissens-Coremans avenue een feitmet de nodige inzet van enkele bereidwillige zielen werd een volledige rij weer toonbaar gemaakt


Wat begon als een grap is uiteindelijk werkelijkheid geworden. In 2003 nam Willy Cornelissens de grafconcessie van Hermanus Pierre, broeder van de beeldhouwer Arthur Pierre, over en hij knapte het monument op. Zijn goed voorbeeld kreeg navolging want eind 2003 lieten de nazaten van zijn buur, ene Van der Stucken, hun graf opknappen. Grafzerkje Marc Coremans, de man die daarvoor reeds de concessie Van Rijsselberghe overnam, nam op zijn beurt de concessie van beeldhouwer Jules Pecher over en liet de sarcofaag opknappen. Tegelijkertijd nam Marc het daarnaast liggend monument De Greift-Van Humskerke over. Op dezelfde rij bevonden zich nog drie grafmonumenten waaronder het graf van architect Van Asperen, dat door de nazaten keurig onderhouden wordt. Het graf Van Poyer was verwaarloosd en het grafmonument voor vader Pierre kon een opknapbeurt best gebruiken. Paasmaandag was de ideale dag. Willy, Marc en Jacques konden een beroep doen op William. Geen Grafzerkje maar hetgeen wij doen zeer genegen is William niet alleen iemand die handen aan zijn lijf heeft, van alle markten thuis is maar ook al het noodzakelijke materiaal bezit. De ganse morgen werd het monument Van Poyer aangepakt. De ingezakte zerk, meer een legpuzzel dan een zerk, werd keurig opgevuld en aaneengezet. Zand, grind, cement en al het mogelijke gereedschap werd door William vakkundig gehanteerd, bijgestaan door Willy en Marc terwijl ikzelf mij beperkte tot het geven van aanwijzigingen, iemand moet deze ondankbare taak toch op zich nemen.
 
Na enkele boterhammetjes genuttigd te hebben, wat smaakt dat zelfs als ge ziet werken, werd in de namiddag Guillaume Pierre aangepakt. Eerst werd het grafmonument ontdaan van de gebarsten boordstenen, niet bij het eigenlijke monument behorend, en de half vergane struiken die voor het nodige weerwerk zorgden. Daarna werd het monument volledig afgeschuurd. Ten slotte kreeg Van Poyer ook nog een gedeeltelijke schuurbeurt, de rest volgt na het opvoegen. Moe maar meer dan voldaan togen wij huiswaarts: de Cornelissens-Coremansavenue was een feit.
 
Nog werk aan de winkel:
 
Daarmee is het verhaal nog niet ten einde. Eerst moet er nog opgevoegd worden en dan nog een opgeschuurd te worden. Ook ander Grafzerkjesmonumenten moeten nog een schilder- of opknapbeurt krijgen. Wij zoeken daarom met enkele vrijwilligers om, op geregelde tijdstippen en enkel de monumenten overgenomen door de Grafzerkjes, te onderhouden. Daarom deze oproep: Grafzerkjes die op een of andere wijze handig zijn en willen helpen geven mij een seintje. We kunnen personen gebruiken de kunnen schilderen, opvoegen, opschuren of zelfs gewoon maar een handje willen helpen. Wanneer we dan eens een dag uittrekken om dingen op te knappen kunnen we op stap. Ook Grafzerkjes die materiaal tijdelijk kunnen missen of die letterlijk een steentje willen bijdragen met een verfpotje of grondstoffen mogen dit gerust doen. Ik sponsorde reeds voor de materialen die gebezigd werden bij de opknap van Paasmaandag. Ik hoop dat er meer respons komt op de vraag naar vrijwilligers dan bij een vorige oproep: 0.
 
Hoe is de toestand momenteel:
 
Op dit moment namen volgende Grafzerkjes de concessies van volgende grafmonumenten over op de begraafplaats Schoonselhof of zijn ze zinnens dat te doen. Moesten er Grafzerkjes zijn die ik vergat, gelieve mij daarvoor te verontschuldigen, en geef dan maar op over welke concessies het gaat.
 
Jacques Buermans: Concessie Adolf Dumont, perk Z 1, rij 4. Voor de Grafzerkjes, daarover later meer, zoek ik Henri Orlow-Andersen, perk X, West over te nemen. Voor mij persoonlijk zoek ik, later, nog wel een of meer grafmonumenten over te nemen maar dat is latere zorg.
 
Marc Coremans: Concessie François Van Rijsselberghe, perk Y, rij 18. Jules Pecher, perk Y, rij 17, De Greift-Van Humskerke, perk Y, rij 17, Van Poyer, perk Y, rij 17.
 
Willy Cornelissens: Concessie Hermanus Pierre, perk Y, rij 17. Guillaume Pierre, perk Y, rij 17. Willy doet eveneens het onderhoud van de concessie Theodoor Verstraete, overgenomen maar niet onderhouden door de stad Antwerpen.
 
Willlem Houbrechts: Concessie Jules Dirickx, perk 10, Zuid. Willem is ook zinnens het monument Paul Joostens, perk R, rij 3 een opknapbeurt te geven. De concessie verloopt eerst in 2010 maar Joostens heeft geen nabestaanden.
 
Jenny Raeymaekers: Concessie Ockenaer-Bollaerts, perk Z1, rij 5.
 
Verder werden een aantal grafmonumenten, door mijn tussenkomst, opgeknapt of overgenomen door nabestaanden:
Moederke Eyer, perk T, rij D en Matheusen, perk T, rij D. Nabestaanden waren niet op de hoogte van het bestaan van deze grafmonumenten en stelden een eind aan de verwaarlozing.
Delen Ary, perk R, rij 3. De moeder stelde een eind aan de verwaarlozing.
Mielants Flor, perk Z1, rij 11 B. Een van de kleinzonen nam de concessie over.
 
Maria ‘s Heeren:
 
Wanneer jullie dit lezen zouden we al een stuk verder gevorderd moeten zijn in de opknapbeurt van de “avenue”. Maar we wilden meer. Het hierboven geciteerde grafmonument voor Henri Orlow-Andersen wilde ik laten opknappen voor de Grafzerkjes en laten “herinhuldigen” door enkele Antwerpse schepenen. Willem Houbrechts had een veel beter idee: het eveneens op mijn verlanglijstje staande monument voor Maria ’s Heeren, het meisje dat ongelukkig omkwam in de lichtstoet van 1902. Dit monument spreekt meer tot de verbeelding van de Antwerpenaren en zou zeker meer respons krijgen. Ook omdat we, met het uitnodigen van enkele schepenen, hopen op wat persbelangstelling om zo onze doelstellingen te kunnen verwoorden. Daarom werd, alweer, een beroep gedaan op William en werd Maria aangepakt.
 
Voor alle informatie slechts één adres:
 
Jacques Buermans
Frieslandstraat 4, bus 6
2660 HOBOKEN
 
tf + antwoordapp. + fax: 03/829 16 03 (vanuit Nederland 00/32/3/829 16 03)
E-mail: [email protected]
www.schoonselhof.be