Nieuwsbrief Nr. 17 - mei 2004

Père Lachaise door Rudy Witseeen laatste gedicht van Grafzerkje Willem Houbrechts


Grafzerkje Willem Houbrechts heeft veel pijlen op zijn boog. Als Rudy Witse zette hij ooit eens een L.P. vol met 12 gedichten over… Père Lachaise. Ik wil de Grafzerkjes deze literaire ontboezemingen niet onthouden. Daarom hierna zijn gedicht “Père Lachaise”, meteen het laatste gedicht uit deze reeks. Mensen die nog in het bezit zijn van een platendraaier en die interesse hebben voor de gedichten voorgedragen door Willem Houbrechts en Peggy Delandtsheer en van aangepaste muziek voorzien door altsaxofonist Mike Zinzen, kunnen een exemplaar bekomen aan € 7,5. Te bevragen bij Willem Houbrechts, Generaal Lemanstraat 34, 2600 Berchem, telefoon 03/230 49 26, E-mail: [email protected]. Zij moeten de plaat wel zelf komen ophalen. Een andere mogelijkheid is dat ik ze voor u meebreng op een of andere bijeenkomst. Maar dan toch liefst eerst Willem bellen daar de voorraad beperkt is.

Père Lachaise:

 en nee.

zachtjes sluit de poort.

niet knarsend, geen romantiek

van vallend blad of regen.

nee. kontoeren scherp

als gebeiteld ijs, zichtbaar, ongevoelig,

te betasten, tot kou smelt onder de vingers.

de dood geen eenzaam reiziger, wel een

haast te late forens in een overvol station.

 

dit is niet meer

drieëndertig, gekruisigd. heilig.

eli, eli.

dit is van alle tijden tijdeloos.

uniek? vergeet het, stilaan

hoofd van de sibbe, blindelings.

vooruit, naar het verdongen, verre,

onafwendbaar verhoopte doel.

ook dit graf is leeg, maar heeft een stem nog.

eli, eli.

 

nee.