Nieuwsbrief Nr. 17 - mei 2004

Kortrijkverslag van het Grafzerkjesbezoek aan Kortrijk


Zaterdag 27 maart waren er toch weer veel Grafzerkjes en een aantal lokale mensen opgekomen om de rondleiding op de Oude begraafplaats van Kortrijk mee te maken. Grafzerkje Martin Demedts had de ondankbare taak op zich genomen om de eerder voorziene gids te vervangen die op het laatste nippertje forfait gaf. Wel, Martin heeft zich meer dan voortreffelijk van zijn taak gekweten. 
We trokken langs de begraafplaats uit 1887. Allereerst toonde Martin ons de laatste rustplaats van Louis De Poortere, bekend van de tapijten. Iets verder kregen we, bij het graf voor Felix Rademan, een uitgebreide toelichting over glas in loodramen bij een prachtig exemplaar. Later kregen we nog enkele andere juweeltjes van glas in lood kunst te zien. Constantin Stracier was Zouaaf, soldaat van de Pauselijke Staten. We stonden stil bij het graf van Achiel Jonckheere, deken van de vlasbewerkers. De ouders van beeldhouwer Godfried Devreese liggen onder een beeld van diens hand. Priester Dehaerne zat van 1830 tot 1880 in het Belgisch parlement. Op de begraafplaats was er ook een militaire afdeling waar zelfs enkele Chinezen begraven liggen. We kwamen een beeld van de hand van zanger Willem Vermandere tegen (rechts volgende bladzijde). Volgens mij zingt hij beter, alhoewel, dan dat hij beeldhouwt maar dit is mijn persoonlijke mening. Veel mooier vond in het grafmonument Verhoye-Deckmyn in Empirestijl (links en onder volgende bladzijde). Het graf voor de familie Wante-Maes van de hand van de, bij Grafzerkjes zeer bekende, Ernest Salu bekeken te hebben eindigde het bezoek bij het grafmonument van De Coene-Tavernier, een fabrikant van kunstmeubelen. Martin Desmedt mag op beide oren slapen: hij heeft voortreffelijk werk geleverd en hij leest zijn Nieuwsbrieven grondig want hij had vlakbij de begraafplaats een, geopende, drank- en eetgelegenheid gevonden.

Tekst en foto's : Jacques Buermans