Nieuwsbrief Nr. 16 - maart 2004

Adopteren van graven van Belgische militairenGrafzerkje Dominiek Dendooven stuurde enkele toelichtingen


Grafzerkje Dominiek Dendooven stuurde nog bijkomende informatie over de tip die Philippe Theys in de vorige Nieuwsbrief meldde:
 
Onderhoud  & inventarisatie Belgische begraafplaatsen
Misschien komt er beterschap in het onderhoud van de Belgische militaire begraafplaatsen want binnen afzienbare tijd zou dit onderhoud een taak worden van het Belgisch leger, terwijl het tot nu toe gebeurde door een privé-firma in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken.
Bovendien is er tijdens de laatste maanden een volledige her-inventarisatie gebeurd van de graven op deze begraafplaatsen. Nergens bleek het aantal in het aanwezige register te kloppen met het reëel aantal grafzerken. Deze inventarisatie gebeurde door een ploeg van de provincie West-Vlaanderen in het kader van de algemene inventarisatie van oorlogsrelicten waartoe het provinciebestuur enkele jaren geleden de opdracht gegeven heeft.
 
Online registers van militaire doden Wereldoorlog 1
Via de website van het In Flanders Fields Museum www.inflandersfields.be kunnen de volgende databestanden geraadpleegd worden:
-          van de Commonwealth War Graves Commission (via een link naar de CWGC-website), dus alle omgekomen soldaten van het Britse gemenebest
-          van de Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge (via een link naar de VDK-website), dus alle soldaten begraven op een Duitse militaire begraafplaats
-          een databestand met gegevens van alle Belgische militairen, omgekomen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
-          Een databestand van Franse militairen, omgekomen bij Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog.
 
Het uitgebreide bestand van de Belgische militairen, samengesteld door Walter Lelièvre en Danny Wilssens, bevat soms erg veel gegevens per soldaat, inclusief die van de begraafplaats of de oorspronkelijke begraafplaats (indien het graf overgebracht werd). De lijst werd opgesteld aan de hand van de militaire dossiers in het Legermuseum en het Centrum Historische Documentatie van de Krijgsmacht, een waar titanenwerk. De samenstellers werken hun bestand voortdurend bij. Alle bijkomende of corrigerende informatie is dus van harte welkom.
 
Ook het bestand van de Franse militairen, samengesteld door Ghislain Kepanowski, moet nog groeien en ook hier is de samensteller voortdurend op zoek naar bijkomende informatie.Voor alle informatie slechts één adres:
 
Jacques Buermans
Frieslandstraat 4, bus 6
2660 HOBOKEN
 
tf + antwoordapp. + fax: 03/829 16 03 (vanuit Nederland 00/32/3/829 16 03)
E-mail: [email protected]
www.schoonselhof.be