Nieuwsbrief Nr. 15 - januari 2004

Adopteren graven van Belgische militairennieuwe mogelijkheid om grafmonument van de ondergang te redden


Via Grafzerkje Philippe Theys bekwam ik volgende informatie:
 
Op 2 december hebben wij met een aantal mensen de beslissing genomen -  net zoals dat bij de Amerikanen de mogelijkheid geboden wordt – het beheer te willen doen voor het laten adopteren van Belgische Militaire graven. We hebben één gemeente gekozen om te beginnen, maar er is blijkbaar vraag en interesse dat we beslist hebben deze zaak voor gans België op ons te gaan nemen.

In Alveringem (Hoogstade en Oeren) liggen samen 1440 Belgische militairen begraven en van die 1440, zijn er op 3 weken tijd al 45 graven geadopteerd. Adopteren is gratis, wie ons wenst te helpen met de begraafplaatsen van Hoogstade en Oeren met bloemen te sieren, de periode van 11 november, kan 5 euro per (je adopteert dan ook automatisch een graf) graf overmaken.

Nu hadden we graag navolging gekregen. Want het adoptieprogramma is één, maar op andere Belgische Militaire begraafplaatsen hetzelfde gedaan krijgen is natuurlijk iets anders. We krijgen hulp aangeboden uit verschillende hoeken, maar het zou best leuk zijn moesten een aantal onder jullie bijvoorbeeld hetzelfde "aanbieden" op een Belgische militaire begraafplaats in jullie directe omgeving. Alle voorstellen, commentaren en raad is welkom. Positief of negatief (hoe kunnen we anders iets leren ???). Mag ik jullie dan ook vragen onder jullie vrienden en kennissen, hier zoveel mogelijk reclame over te maken. We zouden graag zien dat vooral kinderen dit doen, of een ouder met zijn kind, we hebben zo trouwens een geval waar de pleegvader en zijn 14 jarige dochter een graf geadopteerd hebben.

Een ding nog, in Henri-Chapelle zijn een 400 graven geadopteerd; (van de haast 8.000 graven) In Hoogstade liggen bijna 800 mannen begraven en er zijn daar al 40 graven geadopteerd (en in de week dat we Oeren bij de zaak betrokken hebben - daar ook al een vijftal). En ik heb net een Waalse vriend die net een graf te Wandre wenst te adopteren. Met andere woorden, wat de "cijfers" betreft zitten we in amper drie weken niet slecht, maar dit kan beter.
 
Adopteren is een symbolische daad, een klein onderdeel van wat HERDENKEN kan zijn. We moeten NU de beslissingen nemen die voor de volgende 50 jaar ervoor gaan zorgen dat herinneren geen folklore wordt.

Informatie is te bekomen bij Rik Scherpenberg, 0475/58 07 83, [email protected].
 
Andere sites: http://users.pandora.be/WarRelicsArchives/index.html
http://groups.msn.com/HOOGSTADE/start.msnw
http://groups.msn.com/Oeren-Hoogstade/
http://groups.msn.com/CoeuvresBattlefieldMarker
http://groups.msn.com/WarRelicsArchives