Nieuwsbrief Nr. 15 - januari 2004

Modigliani door Rudy Witseeen nieuw gedicht van Grafzerkje Willem Houbrechts


Grafzerkje Willem Houbrechts heeft veel pijlen op zijn boog. Als Rudy Witse zette hij ooit eens een L.P. vol met 12 gedichten over… Père Lachaise. Ik wil de Grafzerkjes deze literaire ontboezemingen niet onthouden. Daarom hierna zijn gedicht “Modigliani”. Volgende keer meer van dat moois. Mensen die nog in het bezit zijn van een platendraaier en die interesse hebben voor de gedichten voorgedragen door Willem Houbrechts en Peggy Delandtsheer en van aangepaste muziek voorzien door altsaxofonist Mike Zinzen, kunnen een exemplaar bekomen aan € 7,5. Te bevragen bij Willem Houbrechts, Generaal Lemanstraat 34, 2600 Berchem, telefoon 03/230 49 26, E-mail: [email protected]. Zij moeten de plaat wel zelf komen ophalen. Een andere mogelijkheid is dat ik ze voor u meebreng op een of andere bijeenkomst. Maar dan toch liefst eerst Willem bellen daar de voorraad beperkt is.

 

Modigliani

 

in rust was slechts dat ene beeld

dat onverstoorbaar en cycladisch uit

je vingers droop.

milde schoonheid, kalmte

in het centrum van de cycloon.

 

een italiaanse blues blies je in parijs

waar, toen nog, lagen: zuignappen

van bestaan, speekseldagen van blind

begeren – dubbelzelfmoord nog

geen koude theorie in akademische tehuizen.

 

je tuberkuleuze handen grepen in het ijle

oranje van je dromen, wat

kan men zeggen? waar eindigt de

estetiek van de waanzin? waar het nijdige

bezinnen over goed en kwaad?

 

hiér eindigt het. mooi

is het niet.