Nieuwsbrief Nr. 15 - januari 2004

Nieuwjaarswenseneen succesvol jaar is weer voorbij


Bij een nieuw jaar horen nieuwjaarswensen. Ik mocht al een aantal Grafzerkjes de beste wensen voor een gelukkig, vreugdevol en vooral gezond 2004 toewensen. Bij degenen die ik nog niet kon bereiken in ieder geval uit mijn naam al het beste wat u zich kunt indenken voor 2004. Dat het een jaar mag worden waarin al je wensen werkelijkheid mogen worden.
 
Wat Grafzerkje betreft denk ik wel te mogen zeggen dat 2003 een meer dan voortreffelijk jaar was met misschien wel als hoogtepunt onze trip naar de Westhoek. Het gebeurt niet elke keer dat het een interessant gegeven is, de Westhoek heeft toch iets alhoewel het over een tragische bladzijde uit onze geschiedenis handelt, dat we een beroep kunnen doen op een voortreffelijke gids, Dominiek Dendooven mag deze pluim zeker op zijn hoed steken, dat we met een volle bus van 40 geïnteresseerde Grafzerkjes kunnen reizen, deze pluim ogen jullie op jullie respectievelijke hoeden of petten steken en dat de weergoden ons gunstig gezind zijn, zou die “vanhierboven” in een vroeger leven misschien ook een Grafzerkje geweest zijn? De financiële toestand is er daar ook naar. We hebben een spaarpotje en er zijn nu 10 mensen die de gedrukte Nieuwsbrief willen blijven ontvangen.
 
Een nieuw jaar noopt ook om een aantal mensen te danken. Ik ga niet iedereen bij naam vernoemen, de behulpzame Grafzerkjes zullen wel weten wie ik bedoel, maar één man wil ik toch bij naam en toenaam vermelden. Het is Willy Cornelissens, de webmaster van www.schoonselhof.be. Deze man heeft, nu iets meer dan een jaar geleden, de website opgestart: volledig belangloos. Natuurlijk staat daar veel informatie in over de begraafplaats Schoonselhof en over “mijne winkel” (= de rondleidingen) maar Willy besteedt toch ook veel aandacht aan onze Nieuwsbrieven. Zo zorgt hij er telkenmale voor dat de Nieuwsbrief, die aan de internetGrafzerkjes toegestuurd wordt, op de website herbekeken kan worden, verlucht met een groot aantal foto’s. Daarom vanuit het diepste van mijn hart, sommige twijfelen of ik dat wel heb, een gemeend dank u Willy voor alles wat u voor ons betekent. Voor de rest mijn dank naar de “bereidwilligen” onder Grafzerkjes. Zij die mij bevoorraden met papier, inktvullingen voor mijn printers, de lay out voor mijn folder verzorgden, de Nieuwsbrieven bus aan bus bezorgden en al degenen die mij, op eenvoudige vraag, foto’s of andere informatie toesturen. Ook aan al deze mensen mijn welgemeende dank.
 
Ook dank ik de vele Grafzerkjes die artikels instuurden. Dit is nu de bedoeling: de Nieuwsbrief moet niet het mededelingsblad van de begraafplaats Schoonselhof zijn, de Nieuwsbrief moet niet het forum zijn waar Buermans al zijn gal in kwijt kan. Neen, de Nieuwsbrief is van en voor ALLE Grafzerkjes. Alle artikels zijn welkom en eenieder kan hier zijn, funerair, ei in kwijt.
 
Was het dan allemaal zonneschijn in 2003? Neen. Ik kreeg ook te kampen met Grafzerkjes die steeds hun negatieve kritiek spuien, die nooit eens met iets opbouwends voor de dag komen maar telkens er iets mis loopt van de gelegenheid gebruik maken om mij dit dik aan te wrijven. Maar ik denk maar: in het leven zijn er mensen in alle soorten, dus zullen er ook wel Grafzerkjes in alle soorten bestaan zeker.
 
Positief besluiten doe ik met de Grafzerkjes die steeds, op een ludieke wijze, op mijn kap zitten. Steeds commentaar leverend zoals de twee heren uit de Muppet Show, altijd afbrekend maar nooit kwaad bedoeld. En dat is nu de spirit van de Grafzerkjes: een ludiek groepje met een sterk gevoel voor humor. Is het niet zo Jean, Philippe en Edgard? Doe zo voort mannen ge zijt goed bezig.