Nieuwsbrief Nr. 14 - november 2003

Sons of WarGrafzerkje Johan Moeys bezorgde ons volgende tekst


Grafzerkje Johan Moeys bezorgde ons volgende tekst:

Are they worth anything and do they mean a lot
Moving ‘cross the borders, begging to be shot
Will they make it through the night or will they die today
Will they survive or die without anything to say

Protecting our economy and dying for our family
And fighting a nameless foreign force
Protecting our economy and dying for our family
Setting fire to a desert without cause

Here are the sons of war, here are the sons of war
Here are the sons of war
Government’s watchdogs, crawling on all fours

(door Disturbance)

Zonen van de Oorlog:

Zijn ze iets waard en betekenen ze iets
Over de grenzend trekkend, smekend om neergeschoten te worden
Zullen ze de nacht overleven of zullen ze vandaag sterven
Zullen ze overleven of sterven zonder iets te zeggen

Onze economie beschermend en sneuvelend voor onze families
En een naamloze vreemde macht bevechtend
Onze economie beschermend en sneuvelend voor onze families
Een woestijn in brand zetten zonder reden

Hier zijn de zonen van de oorlog, hier zijn de zonen van de oorlog
Hier zijn de zonen van de oorlog
De waakhonden van de regering, op vier voeten kruipend