Nieuwsbrief Nr. 14 - november 2003

Jane Avril door Rudy Witseeen nieuw gedicht van Grafzerkje Willem Houbrechts


Grafzerkje Willem Houbrechts heeft veel pijlen op zijn boog. Als Rudy Witse zette hij ooit eens een L.P. vol met 12 gedichten over… Père Lachaise. Ik wil de Grafzerkjes deze literaire ontboezemingen niet onthouden. Daarom hierna zijn gedicht “Jane Avril”. Volgende keer meer van dat moois. Mensen die nog in het bezit zijn van een platendraaier en die interesse hebben voor de gedichten voorgedragen door Willem Houbrechts en Peggy Delandtsheer en van aangepaste muziek voorzien door altsaxofonist Mike Zinzen, kunnen een exemplaar bekomen aan € 7,5. Te bevragen bij Willem Houbrechts, Generaal Lemanstraat 34, 2600 Berchem, telefoon 03/230 49 26, E-mail: [email protected]. Zij moeten de plaat wel zelf komen ophalen. Een andere mogelijkheid is dat ik ze voor u meebreng op een of andere bijeenkomst. Maar dan toch liefst eerst Willem bellen daar de voorraad beperkt is. 

Tekst : Willem Houbrechts

Jane Avril

 

april, de korte rilling, de penetrante heupslag.

naar men schrijft prak je bedachtzaam en

in een kuise taal.

ook al molenwiekte je over de dansvloer

als een melinietgranaat.

 

hoe hoedde je deze dwerg die kwijlend,

dronken, gehavend en geschonden tussen je rokken hing.

geen van zijn schilderijen tooide je muren

die, transparant, enkel de wereld toonden

in zijn verwatenheid, zijn schuld, zijn

laaiende vreugde, miserabele troost der dijen.

 

de roffels op de planken waren nog niet afrikaans

van kleur – dat kwam pas later,

toen molens kelders werden, en

walg een deugd.

 

                                                           en jij: een museumstuk, godbetert.