Nieuwsbrief Nr. 117 - mei/juni 2020

Editoriaal ten tijde van corona


De v o o r b i j e
maanden (en tot
nader order blijft
dat nog zo – al
zeker tot en met
30 juni) werden de
activiteiten van
soc i o-cul tur ele
verenigingen stilgelegd
in het kader
van de huidige pandemie. Enkele van onze
activiteiten vielen weg. We moesten
allemaal onze geliefde begraafplaatsen een
hele tijd missen. Maar dat neemt niet weg
dat onze leden niet hebben stilgezeten. We
schakelden over op berichtgeving op facebook.
Met dank aan onder meer Walter
Brems, Jacques Buermans, Joeri Mertens
en onze bestuursploeg konden via
sociale media toch enkele fijne berichten
de wereld worden ingestuurd. Omdat niet
al onze leden actief zijn op facebook gebruiken
we deze nieuwsbrief graag als
instrument om een kleine bloemlezing van
plezierige en informatieve berichten tot bij
al onze leden te brengen. Ben je toch actief
op facebook? Vergeet dan zeker niet
onze pagina te liken!
Op 4 juli hernemen we alvast ons jaarprogramma
met het bezoek aan de begraafplaats
van Kontich. De komende maanden
zet het bestuur zich in om toch nog
enkele nieuwe activiteiten op de agenda te
plaatsen. Hou dus zeker onze webstek,
facebook en onze nieuwsbrief in de gaten.