Nieuwsbrief Nr. 116 maart/april 2020

Uitreiking Gouden Terebinth 2020Drie genomineerden deden hun verhaal


Op zaterdag 8 februari 2020, werd voor de derde keer de tweejaarlijkse Gouden Terebinth-wisseltroffee uitgereikt in de prachtig aula van begraafplaats Tolsteeg (Utrecht), met prachtige muurschildering van Escher.

 

Tekst: Lin Verbeemen,

foto’s: Clasien de Vries


Uit een 15-tal inzendingen werden drie projecten genomineerd en op 8 februari kregen deze drie Stichtingen de kans hun visie te verdedigen.


Het werden drie prachtige verhalen van - vooral - vrijwilligers, voor wie een gezonde interesse of passie eigenlijk een ware obsessie werd.
Evert-Jan Halkus en Pieke van Doorn-
Witteveen, kwamen als eerste aan bod om over hun ‘Nederlandse Stichting tot Behoud van de Graftrommel in Veenhuizen’ te vertellen.
Een Stichting die 5 jaar geleden het levenslicht zag en zeer snel haar grenzen verlegde met contacten in België en ondertussen ook in Engeland, Ierland en Australië. Daarom werd de keuze gemaakt, de naam om te vormen tot
Nederlandse Stichting voor het behoud van de Graftrommel.
Hoe de graftrommel ooit onstond en zelfs werkgelegenheid creeërde, eveneens  regionale en internationale verschillen werd ruimschoots toegelicht. Alsook de zoektocht naar de juiste restauratiematerialen en mogelijkheden met de nadruk dat het ondertussen écht wel vijf voor twaalf was om deze ‘vergeten groet’ te bewaren.

Als tweede spreker kwam John Vaessen, vertellen over de Stichting Oude Kerkhof Roermond. Hij kwam amper met de vooropgestelde 25 minuten sprekerstijd toe, want hij  had dan ook de geschiedenis en het restauratie-stappenplan van een volledige begraafplaats toe te lichten.
Graftrommels, grafdeksels, hekkenwerk, monumenten en nog zoveel meer werden gerestaureerd met nadruk op het behoud waarbij zelfs studenten betrokken werden.

De derde genomineerde werd het verhaal van een jonge man, Remco Reiding, die eigenlijk journalist wilde worden maar 20 jaar geleden de liefde van zijn leven volgde... Namelijk een Russisch meisje, waardoor zijn interesse in het ‘vergeten’ Sovjet Ereveld van Leusden getriggerd werd.

Na zijn studies ging hij er zelfs aan het werk en werd het als het ware zijn levenswerk om op zoek te gaan, naar de correcte identificatie van de 865 bekende en onbekende Sovjet-soldaten en dwangarbeiders. Gekende namen werden op de juiste schrijfwijze gecontroleerd en via DNA-testen werden al heel wat nabestaanden opgespoord.

In 2010 werd de Stichting Sovjet Ereveld Leusden opgericht en sindsdien probeert men, zowel het historisch besef te vergroten maar ook meer jongeren te bereiken en te betrekken.


Jury

Uiteraard was het voor de jury een moeilijke keuze maar na een degelijke motivatie werd duidelijk dat Remco van de Stichting Sovjet Ereveld de Gouden Terebinth in ontvangst mocht nemen, samen met een cheque van 1.000 euro. Achteraf lichtte hij toe dat dit bedrag gebruikt zal worden om nabestaanden te helpen, het graf van hun vader, grootvader, oom of neef te kunnen bezoeken.

De twee andere genomineerden, kregen elk een cheque ter waarde van 250 euro.