Nieuwsbrief Nr. 116 maart/april 2020

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de samenwerking met de dienst begraafplaatsen van de stad Leuven.


Om te vermijden dat  meerdere bezorgingen op een zelfde moment doorgaan, zijn we genoodzaakt volgende maatregelen door te voeren:
 
Elke afspraak tot bezorging wordt telefonisch vastgelegd met de planner van de begraafplaatsen op het nummer …
 
De planner kan best inschatten hoeveel tijd, materieel en personeel er nodig is.
 
Samen met hem kan u meteen het juiste bezorgmoment afspreken. Dit bezorgmoment komt dan op het document ‘Uitvaartverklaring’ dat u zoals voorheen per mail aan de dienst begraafplaatsen zendt op [email protected]
 
We zijn ons bewust dat het bezorgmoment meestal wordt bepaald in het bijzijn van de familie van de overledene. Daarom zal het centrale nummer elke dag bereikbaar zijn tussen 08.00 en 22.00 uur, ook in het weekend. Bezorgingen worden op zaterdag ook mogelijk  tot 15.00 uur i.p.v. 12.30 uur nu.
 
Niet  afgesproken bezorgmomenten nemen we niet op in onze planning.

Ook vragen wij uw aandacht
voor volgende aandachtspunten:
 
Het aflaten met touw maakt dat er vier personen op minder dan 1,5m moeten werken. Dat kunnen we niet langer toestaan.
 
Om jullie en onze medewerkers optimaal te beschermen, zullen we niet langer aflaten met touw, maar met lussen. De kist zal zo door de grafdelfmachine afgelaten worden door 1 machinist en 1 begeleider, beide medewerkers van de begraafplaats.
Onze medewerkers plaatsen de baar zoals voorheen in de buurt van de begraafput, enkel zullen er nu lussen overheen liggen.
 
Uw medewerkers plaatsen de kist vanuit de lijkwagen op deze baar. Het door jullie voorzien afsluitend afscheid kan verder gebeuren. Nadien zorgen wij voor het aflaten van de kist.
 
Zoals steeds is het een recht voor de nabestaanden om de bijzetting bij te wonen tot op het einde. Wil u hen op de hoogte brengen van deze uitzonderlijke werkwijze?
 
We verontschuldigen ons voor deze minder persoonlijke benadering.
 
Willen jullie je medewerkers vragen om nog beter toe te zien op de social distancing aub?
Afscheid nemen is een bijzonder intens moment, dat weten we allemaal.
Maar  het bestrijden van dit coronavirus vraagt om goede opvolging van de door de overheid opgelegde maatregelen.
 
Jullie medewerkers hebben een band met de rouwenden, gebruik hun autoriteit binnen de rouwstoet om de rouwenden die afstand te laten bewaren!
Op dit moment gebeurt het absoluut te weinig!