Nieuwsbrief Nr. 116 maart/april 2020

Algemene ledenvergadering Putte - 25 januariPutte, vergaderen in ‘Het Molenijzer’


Het lijkt vandaag verder dan ooit, maar in januari hielden we met vzw Grafzerkje wel degelijk onze Algemene Vergadering en Ledenvergadering. Deze keer waren we te gast bij Heemkring Het Molenijzer te Putte. We werden er bijzonder warm en hartelijk ontvangen door de vrijwilligers van deze bezige bij in het landschap van heemkunde en we kregen er heel wat toelichtingen en rondleidingen, naast een lekkere maaltijd en de gezellige sfeer die er altijd hangt in het cafetaria.
 
Tekst: Tamara Ingels
Foto’s: Robby Goovaerts, Danielle Schijn, Frans Van de Vondel enTamara Ingels


Wat weinigen weten is dat de Heemkring van Putte een heus funerair lapidarium heeft, dat tot stand kwam onder impuls van een grote groep vrijwilligers van een gemeentelijke werkgroep voor funerair erfgoed. Deze boog zich enkele jaren geleden al over het lot van heel wat mooie graven die door een inhaalbeweging van de concessietermijnen mogelijk moesten verdwijnen. Maar daarover leest u straks zeker nog meer.


De jaarlijkse bijeenkomst van de leden, geflankeerd door een technische Algemene Vergadering, bracht ook dit jaar een mooi aantal deelnemers op de been. Onder het welziende oog van 23 Grafzerkjes stelde de AV op de Ledenvergadering haar programma en cijfers voor. Daaruit leerden we dat op het ogenblik van de vergadering het aantal leden op 127 stond (vandaag zijn dat er 152). Ten opzichte van vorig jaar bleef het aantal leden dus redelijk stabiel, al zien we wel een stijging van het aantal nieuwe leden – wat natuurlijk voor onze vereniging zeer goed nieuws is. Onze leden komen nog steeds vanuit heel Vlaanderen (al is Antwerpen ook dit jaar nog het meest vertegenwoordigd). Tijdens de Ledenvergadering brachten de voorzitter van de Algemene Vergadering (Patrick Van den Nieuwenhof) en de penningmeester (Veerle Audenaert) het (gezonde) financieel verslag, met jaarrekening en begroting die voor alle zekerheid ook nog eens werden nagekeken door twee verificateurs (Danielle Schijn en Leo Orban). Redactrice Lin Verbeemen vertelde over haar plannen voor de nieuwsbrief in 2020, waarin ze ook medewerkers van begraafplaatsen in beeld zal brengen in interviews en gesprekken. Secretaris Brigitte Schorrewegen vertelde over de verzendingen van nieuwsbrieven, zoektochten en de verslaggeving (Raad van Bestuur) van onze vzw. Webmaster Mark Sweertvaegher gaf een woordje uitleg bij de websites. Voorzitter Tamara Ingels gaf uitleg bij de werking van onze werkgroepen, die dit jaar werken rond de restauratie van graftrommels, het archief ‘Jaak Nijssen’ en de nieuwe werkgroep ‘Project Schoonselhof’ die dit jaar van start gaat. Uiteraard was er ruimte voor een evaluatie van de voorbije activiteiten en werd het nieuwe programma voorgesteld. Dat programma werd in het teken gezet van bezoekjes aan begraafplaatsen die we in de geschiedenis van onze vereniging tot noch toe niet bezochten (en toegegeven: dat is met onze actieve geschiedenis zeker niet eenvoudig!). Wat we toen nog niet wisten was dat er een virus onderweg was... .

De AV meldde voorts nog dat deze dit jaar wordt uitgebreid met een extra lid. Stefan Crick trad per 25/01/2020 toe tot de algemene vergadering van vzw Grafzerkje. De voorzitter lichtte nog toe dat zij de komende jaren zal werken aan een verdere uitbreiding van de AV, teneinde de werking van de Raad van Bestuur en de vzw in het algemeen zo goed mogelijk te blijven ondersteunen en uitbouwen.

Na het technische luik van de vergadering volgde een bijzonder interessante toelichting door Robby Goovaerts en Fons Vekemans (voorzitter Heemkring Het Molenijzer) over het ontstaan van het Putse funeraire lapidarium, waarna het hele gezelschap ook een kijkje ging nemen met gids Flor Van Vlasselaer. Nadien kregen we een heldere toelichting over Familiekunde Vlaanderen van Leo Vervloet. De maaltijd, verzorgd door de Heemkring, was dit keer eenvoudig en lekker (ballekes met krieken). De soep – vers gemaakt door ons bestuurslid Brigitte – was overheerlijk. En na de gezellige lunch gaf ons lid van de Algemene Vergadering Frank Seberechts nog een toelichting over de Arlington Cemetery, dat die hij zelf bezocht. Van al deze activiteiten leest u verder in deze nieuwsbrief nog een uitgebreid verslag.


Al bij al hoorden we van al de aanwezigen dat het een fijne dag was, dat er een gezellige en gemoedelijke sfeer hing en vooral: het lapidarium was een verrassing van formaat die je niet zou verwachten bij een Heemkring (al mag je die van Putte echt niet onderschatten!). We gingen in ieder geval met een fijn gevoel naar huis.


 info

   Heemmuseum Het Molenijzer
   Heuvel 41 B 2580 Putte
   0497 342690, 015 752798

 http://www.bloggen.be/heemkringputte/

Info


-  Indien u graag het volledige verslag van de AV ontvangt, dan bezorgen we dat graag op aanvraag via het algemene mailadres van de vzw ([email protected]).
  •  Dit programma is momenteel, buiten onze wil om, verplicht onderhevig aan de coronamaatregelen. De activiteiten die daardoor wegvallen zullen op latere data, en verspreid over meerdere maanden, ingepland worden van zodra er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden voor de heropstart van culturele activiteiten.