Nieuwsbrief Nr. 116 maart/april 2020

een wens....


Laat ons deze nieuwsbrief beginnen met een wens. Een wens dat al onze leden en sympathisanten (en hun families, vrienden en kennissen) in goede gezondheid verkeren. Een wens dat er snel een tijd komt waarin we weer op pad kunnen gaan zonder zorgen – en waarin we onze geliefde begraafplaatsen weer samen kunnen bezoeken.
Zoals reeds eerder in een ledenbrief aangekondigd staan momenteel alle projecten van vzw Grafzerkje noodgedwongen ‘on hold’ – al zeker tot en met de zomer. Ook wij wachten de versoepeling van de maatregelen af, maar geen nood... achter de schermen puzzelen we als bestuur aan een aantal nieuwe activiteiten (met en zonder maatregelen waarmee we rekening zullen moeten houden).
 
De komende weken zullen we proberen om u via onze digitale kanalen te blijven bereiken. Hou naast onze webstek en onze ledenbrieven zeker ook onze Facebookpagina in het oog. Verschillende van onze leden zijn al in hun pen gekropen en gaven al heel wat input voor onze leden en sympathisanten. We hopen zo om onze kerntaak verder vorm te kunnen geven.
En verder... heb je nood aan een babbel? Heb je een leuke tip voor activiteiten of wil je graag meewerken aan onze programmatie? Weet dat iedereen in ons bestuur altijd bereikbaar is voor een telefoontje, een mailtje, een skype, enz. Aarzel zeker niet om contact te nemen, we zijn er voor jullie!

                                                                       Tamara Ingels