Nieuwsbrief Nr. 115 november 2019

De vlinderEen foto van kunstenaar Walter Brems:


In de oudheid reeds associeerden we de vlinder met raadselachtige fysieke metamorfoses en bestempelden we haar als een poëtisch, bros en broos schepsel van zelfhernieuwing. In de oude Griekse vaas-schilderkunst werd de geest in de betekenis van schim van de doden (equivalent van de christelijke ‘ziel’), voorgesteld als een klein figuurtje met vleugels, dat langzaam evolueerde tot een vlinder. Met de betekenis in gedachte dat vlinder in het Grieks ‘psuchè’ wordt genoemd, ontdekken we de met de dood verbonden symboliek. Want psuchè (of psyche) betekent ook de laatste ademtocht die een stervende uitblaast. Die verwevenheid van geest, laatste adem en vlinder heeft ertoe bijgedragen, dat dit kleurrijke insect verheven werd tot een absoluut symbool van onsterfelijkheid. De drie stadia van haar metamorfose ‘van rups via pop naar vlinder’, zou ook kunnen staan voor het leven, de dood en de wederopstanding. Daarnaast verwijst de vlinder door zijn broosheid ook naar de kwetsbaarheid en kortstondigheid van het aardse leven. Verbonden met de Griekse dodengod Thanatos, vinden we zijn naam terug bij vlindersoorten zoals; laela thanatos, podalia thanatos e.a.
.