Nieuwsbrief Nr. 115 november 2019

Het leukste voorrecht van een voorzitter ....


is misschien wel dat je als eerste (en in naam van het volledige bestuursteam) de beste wensen mag overbrengen voor het nieuwe jaar aan al je leden. We hopen dat het een funerair interessant jaar mag worden en we kijken er nu al naar uit om al onze leden weer te zien op onze verschillende activiteiten. Het jaarprogramma is al klaar, maar we zijn nu al zeker dat we hier en daar nog wel wat toemaatjes zullen mogen meegeven in het komende werkjaar. Op onze eerstkomende activiteit, de jaarlijkse Ledenvergadering, zullen we met veel plezier al onze plannen toelichten.  
Het nieuwe jaar beginnen we graag ook even met een dankwoordje.
In 2019 mochten we van tal van onze leden uiteenlopende en interessante nieuwsberichten, artikels, foto’s en weetjes ontvangen. Dit maakte onze nieuwsbrief het hele jaar door tot een goed gevuld pakket aan funeraire informatie, voor en door de leden. We hopen dan ook dat we in 2020 opnieuw zoveel mooie, interessante en diverse bijdragen mogen ontvangen.
En een laatste dankwoordje richten we graag aan onze sponsors van de nieuwsbrief. Zij verleenden hun steun aan onze verslaggeving en onze vereniging. Hun bijdrage zetten we in heel 2020 met plezier in om onze werking steeds te blijven versterken.