Nieuwsbrief Nr. 114 - november 2019

Ik geef jou een naam...Goed nieuws voor veel sterrenouders, de Belgische Wetgeving omtrent de naamgeving van je sterrenkindje (in het bijzonder artikel 58 & 59) is aangepast.


Dit artikel verscheen op www.woordenvanvaarwel.com op 15 april 2019

Ik weet het, we zijn er nog niet, perfect is het helemaal niet, maar we gaan de goede kant op... Stapje per stapje.
Toen de nieuwe wet van kracht werd op 1 april 2019 was er echter nog veel verwarring, zowel bij de sterrenouders als op de verschillende gemeentes. Er was namelijk zoveel veranded binnen de dienst Burgerzaken (zeker met name de dienst overlijdens) dat niemand nog kon volgen.
Ik pluisde het uit.
Er wordt nog steeds gekeken naar de duur van de zwangerschap, namelijk:
bij een zwangerschap van 140 tot 179 dagen krijgt het sterrenkindje een voornaam, dit op verzoek van de ouders.
Bij een zwangerschap vanaf 180 dagen krijgt het sterrenkindje een voornaam en een familienaam. Dit moeten jullie niet zelf aanvragen maar zal automatisch gebeuren op de dienst Burgerzaken.
(Het betreft hier dus een doodgeboren sterrenkindje, de regelgeving omtrent kindjes die na de geboorte komen te sterven is dan weer gelijklopend aan de ‘gewone’)

Wat heb je precies nodig om je sterrenkindje een naam te geven?
 
Een dokter of gynaecoloog schrijft een attestje van de bevalingsdatum, uur, plaats en het geslacht van het kindje.
Tevens vermeldt hij/zij het aantal dagen zwangerschap op dit attestje.
De mama komt samen met dit attestje en haar eID het sterrenkindje aangeven. - Papa’s mogen natuurlijk ook meekomen
  

Maar wat is het allerbelangrijkste nieuws?

Tot 30 maart 2020 kan iedereen die ooit ouder werd van een sterrenkindje dit komen erkennen door ook de bovenstaande procedure te volgen.
Hiernaast kunnen jullie nog een overzichtelijk (ietwat droog uitgeschreven) schema terugvinden waarin alles kort staat samengevat. 

Wil jij graag de vernieuwde tekst uit 
het Belgisch Wetboek ontvangen, 
mail dan even naar: 

[email protected]