Nieuwsbrief Nr. 12 - juli 2003

Reactie van Grafzerkjesreactie na Frankrijkreis. Bescherming Schoonselhof ?


Reacties van Grafzerkjes:

Grafzerkjes Jeannette Goudsmit & Rindert Brouwer stuurden de deelnemers aan de Frankrijkreis een dankwoord. Voor de Vlaamse én Belgische deelnemers kwam er nog een kattebelletje: “Een extra groet en dank voor de Vlaamse, cq Belgische, inbreng is hier wel op zijn plaats. We mogen ze wel, die Zuiderburen. Groetjes en tot ziens.”
Reactie: “We mogen ze wel die Zuiderburen”: dan kennen ze ons nog niet. Alle gekheid op een stokje: het doet toch goed te vernemen dat samenwerking tussen Nederlanders en Belgen mogelijk is. Ik heb dat altijd al voor mogelijk gehouden. Ook de Nederlandse vrienden waren dit idee meer dan genegen. Spijtig genoeg waren er in het verleden personen, die we niet kunnen vernoemen anders zijn zij alweer op hun zeeeer lange tenen getrapt, die daar geen heil in zagen. Zij huldigden de, misschien wel politieke (?), slogan “eigen belang eerst”.
 
Op 3 april stuurde ik een brief naar minister Van Grembergen om hem op de hoogte te brengen van het afbreken van ontelbare belangrijke grafmonumenten op de begraafplaats Schoonselhof. Ik wees hem op het feit dat, reeds in 1997, aan de VZW Epitaafvoorzitter Marcel Celis én inspecteur voor Monumenten & Landschappen de belangrijkheid van het beschermen van een aantal perken op de begraafplaats Schoonselhof aangetoond werd. Op 4 april ontving ik een mail van de heer Kerrinckx, raadgever monumentenzorg, dat hij aan de afdeling Monumenten en Landschappen gevraagd heeft om hem een stand van zaken in dit dossier te bezorgen. Op 18 juni kreeg ik volgende mail: “Ik kan u meedelen dat een groot deel
van de stedelijke begraafplaats Schoonselhof reeds als landschap werd beschermd op 30 december 1942, met name het kasteel, een gedeelte van het kasteelpark en de begraafperken 1, 3, 4, 6, 7 en A tot K. Gelet op de waardevolle landschappelijke aanleg van de niet beschermde perken L tot Z en van het hier aanwezige funeraire erfgoed dringt een uitbreiding van de bescherming zich op. De afdeling Monumenten en Landschappen verrichtte daarom
reeds een aantal plaatsbezoeken, het laatste pas in april 2003. De begraafplaats zal als gevolg daarvan nog in de loop van 2003 al monument worden beschermd, deels omwille van de landschappelijke aanleg, deels omwille van de cultuurhistorisch en artistiek belangwekkende grafmonumenten.”
Reactie: Dit klinkt natuurlijk als muziek in de oren. Maar er zit toch een meer dan fameuze adder onder het gras. Het beschermen van het domein omwille van zijn landschappelijke aanleg zal geen probleem vormen. Bij het gedeelte “cultuurhistorisch en artistiek” aspect heb ik toch nog enkele bedenkingen. Dit kan maar wanneer er een instantie zich voor inzet, een orgaan dat niet betrokken is bij de stad Antwerpen maar wel kaas heeft gegeten van het bewaren van, funerair, interessante grafmonumenten. En daar wringt het schoentje. VZW Epitaaf zou daar de geknipte instantie voor zijn maar wij weten ook hoe weinig interesse zij voor Antwerpse dodenakkers betonen. De Werkgroep Antwerpse Begraafplaatsen, indertijd in het leven geroepen om de Antwerpse belangen bij VZW Epitaaf te verdedigen, is momenteel een éénmans-, of liever éénvrouws-, vereniging. Welke mogelijkheden zijn er dan nog? Grafzerkje profileert zich als een ludiek groepje, zonder enige officiële functie. VZW Turninum behartigt de belangen van het Sint Fredeganduskerkhof te Deurne en staat, volgens mij, niet te springen om het Schoonselhof er nog bij te nemen. De Terebinth levert prachtig werk maar is een Nederlandse vereniging en ik zie niet dat de Vlamingen bereid zijn om Nederlanders als waakhond op een Antwerpse begraafplaats toe te laten. Wordt vervolgt. In ieder geval stuurde ik de heer Kerrinckx een mail met de vraag wat hij denkt van een controleorgaan. Ik vrees dat hij natuurlijk VZW Epitaaf of de Werkgroep Antwerpse Begraafplaatsen als deskundige zal aanwijzen maar, misschien voorbarig, deed ik hem een voorstel om Grafzerkje als deskundige aan te stellen. Moest hij enkel een VZW als contactpersoon willen aanvaarden zal dit in een volgende Nieuwsbrief besproken worden.