Nieuwsbrief Nr. 12 - juli 2003

Conscience op bezoek op Schoonselhofleuke opdracht voor een 12-jarige


Conscience op bezoek op Schoonselhof:

Eind van het schooljaar en de spreekbeurten kwamen eraan. Ik kreeg de vraag van drie knapen uit het middelbaar of ze met mij een interview mochten maken aan het grafmonument voor schrijver Hendrik Conscience in het kader van hun eindwerk. Zo gezegd, zo gedaan en op een prachtige meimiddag bevond ik mij voor het monument van “de man die zijn volk leerde lezen”. De jongelui hadden een en ander voorbereid en lazen hun vraagjes af van hun papiertje. Ik vond het maar een schoolse bedoeling maar dit bracht mij op een idee.
 
Enkele maanden daarvoor had Laura, het dochtertje van mijn beenhouwer, informatie gevraagd over Conscience voor een spreekbeurt. Ik vertelde haar van de ontmoeting met de jongeren en zij vroeg of ik dat met haar eens wilde overdoen. Laura had wel iets meer inspiratie en verkleedde zich in de grote schrijver.
Het leven van de schrijver deed zij, eveneens verkleed, tijdens haar voordracht in de school maar dan vertelde zij dat er jaren later iets eigenaardigs gebeurde: de, reeds jaren, dode schrijver wandelde op de begraafplaats Schoonselhof en ontmoette daar een, misschien nog oudere, man. Zij stapte op de man af en stelde hem een aantal vragen over het overlijden en het begraven van Hendrik. Ik vond het wel leuk en zeker origineel. Ik kreeg de vestimentaire hulp van een heuse goochelaar voor wat de hoge hoed van Conscience betrof en van een helper van Sinterklaas kreeg ik de goed heilig man zijn baard in bruikleen.
 
Voor alle duidelijkheid de “oude man” links is Laura als Hendrik Conscience, de nog veel oudere man rechts is jullie dienaar Jacques Buermans.

Tekst : Jacques Buermans
Foto's : Marc Coremans