Nieuwsbrief Nr. 112 - juli 2019

Wat doen Grafzerkjes zoal… Rob CornelissenDe zoektocht naar begraven oudstrijders gaat onverminderd verder


 In het januari-nummer (NB 109) kon u al uitvoerig het verhaal lezen over hoe vrijwilliger, Rob Cornelissen, zich niet alleen inzet voor het behoud van de Turnhoutse begraafplaats. Maar zich ook nog inzet om alle graven van de Turnhoutse gesneuvelde soldaten (WOI) in kaart te brengen. 14 soldaten werden er begraven, waarvan begin dit jaar al 8 werden teruggevonden. Ondertussen vond één van de vrijwilligers nog een negende naam terug - nog vijf te gaa
 
Tekst en fotos: Rob Cornelissen

Rob en enkele vrijwilligers, evenals leden van de plaatselijke Heemkundige Kring, ijveren naar historische  erfgoederkenning en behoud van de volledige begraafplaats.
 
In maart kreeg zelfs burgemeester Paul Van Miert een rondleiding om het belang van de volledige bescherming van de begraafplaats aan te kaarten.

Het teruggevonden graf van soldaat Karel Versteylen

Soldaat Versteylen Karel gesneuveld in oorlog 14-18, is terug gevonden door vrijwilliger Marc Van Hout.


Soldaat Versteylen Karel sneuvelde op 4 november 1916 in Pervijze, in de sector Ramskapelle.

Karel raakte bedolven onder het puin tijdens een beschieting. Zijn makkers konden hem nog uitgraven vanonder zijn schuilplaats. Hij werd nog vervoerd met de ambulance naar het militair hospitaal Cabour in Adinkerke, maar overleed om 16.30 uur aan zijn verwondingen. Hij werd begraven op de militaire begraafplaats van Adinkerke. Na de oorlog in 1921 werd soldaat Versteylen Karel ontgraven en zijn stoffelijk overschot werd naar de stedelijke begraafplaats in de Kwakkelstraat van Turnhout gebracht, waar hij nog ligt.

Soldaat Versteylen Karel ligt bij zijn ouders begraven op de Historische Begraafplaats van Turnhout.

Karel Jan Antoon Marie Jozef Versteylen was de zoon van Antonius Theodorus Maria Josephus Versteylen en Petronella Johanna Maria Mennen. Voor de oorlog woonde Karel bij zijn ouders in de Patersstraat nr 24 in Turnhout. Hij was leerling van de humaniora in het Sint-Jozefcollege te Turnhout en had nog geen beroep.

Soldaat Versteylen Karel was 18 jaar toen hij sneuvelde voor ons vaderland!


Het graf van soldaat Gerardus Van Houtven kreeg ondertussen een opknapbeurt

Grafzerk van soldaat Van Houtven Gerardus Joseph werd door vrijwilligers opgekuist. Ook werd het grafplaatje aangebracht door War Heritage Institute 14-18 met ondersteuning van Defensie.

Soldaat Van Houtven is erkend na de oorlog als soldaat 14-18.

Hij is begraven bij de Burgelijke Slachtoffers op de Historische Begraafplaats van Turnhout.