Nieuwsbrief Nr. 112 - juli 2019

RijmenamJan Versweyven en Anna Van den Eynde


Tekst: Luc Vangeel
Foto's : Lin Verbeemen

De oudste grafplaat op het kerkhof van Rijmenam behoort toe aan de echtelieden Jan Versweyven en Anna Van den Eynde (ze huwden in 1629 op 7 januari te Rijmenam).Jan overleed op 22 februari 1633, terwijl Anna hem toch wel behoorlijk wat jaartjes overleefde en pas op 10 mei 1674 overleed. Ze hadden minstens drie kinderen die allemaal in Rijmenam werden geboren. Jan Versweyven was er schepen. 
Een schepen was geen politieke figuur zoals nu, maar een soort wetsdienaar die erop moest toezien dat de costuymen in een dorp werden nageleefd. Hij zetelde in een  schepenbank die afhankelijk van de vorm van jurisdictie uit vier of zeven schepenen (hoewel ook andere aantallen mogelijk waren) bestond. De schepenen kwamen veelal uit de leidinggevende geslachten. Een schepenambt bleef soms eeuwenlang in een familieverband verankerd. De familie Ver-sweyven was een belangrijke Rijmenamse familie die in de loop van de 20ste eeuw in ons dorp is uitgestorven, bij gebrek aan mannelijke nakomelingen. Er leven nog wel aanverwanten van deze familie in Rijmenam. De grafsteen heeft jarenlang daar in de buurt gelegen, totdat hij in de jaren 60/70 op de huidige plaats tegen de sacristiemuur werd vastgemetseld.