Nieuwsbrief Nr. 112 - juli 2019

Volgende rondleiding : Zondag 29 septemberRomeinse en eigentijdse graven rond Tienen


De tumuli van Grimde zijn het graf-monument van een vooraanstaande inwoner van de Romeinse vicus die nabij Tienen lag. Ze werden aangelegd langs de Romeinse hoofdweg. Het grafmonument bestaat uit 3 aangelegde heuvels met een hoogte van meer dan 10 meter, die in 1892 werden opgegraven.


Onder leiding van onze gids bezoeken we de tumuli en de tentoonstelling ‘Rituelen van leven en dood’, waar (graf)vondsten uit de Tumuli en de Tiense vicus getoond worden. Na het museumbezoek gaan we naar Necropolis, een uniek monument voor Belgische gesneuvelden uit WOI in de Sint-Pieterskerk te Grimde.  We wer-pen ook een blik op de begraafplaats rondom.
 
Afspraak:
    10.30 uur - Grote Markt Tienen,  
                       Museum Het Toreke
    14.00 uur - Grimde aan de 
                      archeologische site
 
Inschrijvingen (max. 15 personen  per rond-leiding) dienen te gebeuren via Frans Van de Vondel
[email protected]
GSM: 0473/26 49 98 - Tel.: 03/449 92 37
 
€ 5 voor leden vzw Grafzerkje,
€ 9 voor niet-leden, betaling ter plaatse.
- de vermelde deelnameprijzen zijn wel per rondleiding en worden bij voorkeur voorafgaandelijk gestort op verenigingsrekening BE37 7360 0104 4028.