Nieuwsbrief Nr. 111 - mei 2019

DeurneAdellijke verwanten van Hendrik Conscience op het Sint-Fredeganduskerkhof


Weinigen weten echter dat naaste familieleden van de schrijver op het Deurnese Sint-Fredeganduskerkhof begraven liggen (maar dan wel onder minder somptueuse grafzerken
Tekst en foto’s:
Stefan Crick voorzitter Jacques baron Le Roy Genootschap (februari 2019)
 

Evenzo weten weinigen dat er adellijk bloed door Consciences naaste familie stroomt.
 
In de stamboom van Hendrik Conscience hangen nogal wat adellijke takken. De titularissen ervan werden in de Deurnese graven van de families Le Roy (de Gansendries)-Conscience en Le Roy de Gansendries-Van den Berghe gelegd.
 
Het was de heer Henri Vydt (+), geacht lid van het Jacques baron Le Roy Genootschap, die mij hierop  attent maakte. Hij was dan een vurig bewonderaar van Hendrik Conscience en tevens afstammeling van een oud Brabants geslacht via zijn moeder Augusta A. M. L. Le Roy de Gansendries.
Daarom startte ik een onderzoek naar Vydts directe familieleden gerelateerd aan de Vlaamse volksschrijver.
 
Wat weten we over die familie Le Roy de Ganzendries? Ik ga hier niet de volledige genealogie uit de doeken doen. We weten wel zeker dat het oude geslacht Le Roy aangevuld met “de Gansendries”, de naam van een kleine heerlijkheid is in het Waasland. Jacques Le Roy (1633-1719), historiograaf, vermeldt in zijn “Castella Et Praetoria Nobilium Brabantiae” uit 1696 het kasteel van Dworp in Brabant als één van de bezittingen van de Le Roy’s.

De familie Le Roy de Gansendries bewoog zich zoals alle toenmalige adellijken in het Brusselse dicht bij de vorst. We treffen dan ook in de Sint-Michiel en Sint-Goedelekathedraal hun eerder eenvoudige grafsteen aan.


Om ons toch enigszins te kunnen oriënteren geef ik kort de genealogie van onze geachte Henri Vydt vanaf de 17de eeuw:
Waar vandaan kwamen die Le Roy’s
via via verwanten van Henrik Vydt?
Ik vond het antwoord in de studie van Jean-Théodore de Raadt, secrétaire de la Société d’archéologie de Bruxelles, Jacques Le Roy baron de Broechem et du Saint-Empire Historien Brabançon et sa famille, in een passage waarbij hij de oorsprong van de Le Roy’s, volgens de traditie plaatst in het 15de-eeuwse Frankrijk.
Bij raadpleging van andere geschreven bronnen vinden we verder in de tijd de
familie Le Roy in het Brabantse Dworp.

Kasteel van Dworp (Brabant)

Het kasteel van Dworp werd gebouwd door Ignace Le Roy (+1669), zoon van Jacques Le Roy (+1667), heer van Herbais en van Jeanne Maes. Hij huwde in 1662 met Suzanne Catherine Nys en kreeg een zoon Jacques Landelin. Hij was een neef van Jacques Le Roy (de Broechem) (1633-1719) naar wie onze vereniging genoemd werd.


De adellijke titel met toevoeging van “de Gansendries” werd verleend  in 1776 verleend aan Jean Jacques Le Roy (die zich baron mocht noemen).
Door verervingen verwierven de Le Roy’s de heerlijkheid Gansendries gelegen in het Waaslandse tussen de Mosselbank en Vrasene
Naar waar verwijst Gansendries? Het toponiem wordt als volgt verklaard: Gansen + dries(= braakliggende akker, verarmd bouwland dat als (schapen)weide gebruikt wordt, met gras begroeid dorpspleintje beplant met hoge bomen, binnen de omheining  van een boerenwoning, broekland. (Van Dale).  Mijn bezoek ter plaatse in 2000 bevestigde eerder een bebouwde omgeving.

Heraldische omschrijving van het familiewapen

Heraldisch kende het wapen van de Le Roy’s een evolutie. Met als uiteindelijk resultaat “op een rood veld een zilveren dwarsbalk met in het blauwe hartschild twee gouden gekruiste griffioenpoten”. Het schild, waarop een baronnenkroon,  wordt gehouden door twee naar mekaar gewende gouden grijpgieren die elk een banier houden met rechts het wapen van Le Roy; links dit van de familie le Brune. Dit alles op een groen terras.

In het familiearchief van de heer Henri Vydt  (grootmoeder was Augusta A. M. L. Le Roy de Gansendries) bevinden zich naast enkele 17de-18de-eeuwse portretten een aantal authentieke wapenrollen die de afstamming van de Le Roy’s bevestigen.