Nieuwsbrief Nr. 109 - januari 2019

Wat doen Grafzerkjes zoal...Rob Cornelissen


Bekommert zich om de laatste rustplaats van onze gesneuvelde soldaten


Tekst en fotos: Rob Cornelissen
 en Lin Verbeemen

Ondanks dat de historische begraafplaats aan de Kwakkelstraat in Turnhout ondertussen al meer dan 200 jaar in gebruik is, nodigt ze op het eerste zicht niet echt uit tot een wandeling omdat ze een beetje verwaarloosd oogt. Maar... met de begeleiding van een fantastische gids gaat er een wereld voor je open! Een gids die zich niet alleen inzet voor de begraafplaats, maar ook voor de graven van de gesneuvelde soldaten.
 
Voor Rob Cornelissen (sinds een vijtal jaar lid van vzw Grafzerkje) begon het verhaal in 2012 wanneer zijn moeder kwam te overlijden. Hij vond het letterlijk geen gezicht dat zij op deze begraafplaats haar laatste rustplaats gevonden had.
Rob ging aan de slag om de meest verwaarloosde graven in kaart te brengen en eindigde met een lijstje van meer dan 400 graven (!?).
Tijdens deze inventarisatie kwam hij in contact met grafdelver Marc Van Hout (ondertussen gepensionneerd sinds 2016), en bloemendame Kristin Hendrickx.
Samen, met nog enkele vrijwilligers, gaan zij regelmatig aan de slag met restauratie- en opkuiswerk.
 
Belgische oorlogsgraven 14-18
Uiteindelijk kwam Rob dan terecht bij de graven van de veel te jong gesneuvelde soldaten en werd getriggerd door de verhalen achter deze jonge mensen.
Aan de ingangspoort van deze begraafplaats hangen ook twee gedenkplaatjes: Belgische oorlogsgraven 14-18 en Oorlogsgraven van het Gemenebest.
Omdat, jammer genoeg, deze graven niet echt in kaart werden gebracht ging Rob op zoek naar de exacte locatie.
Veertien Oud-strijders werden begraven of herbegraven in Turnhout waarvan ze er al acht van terugvonden! 

ANEKDOTE : Het raadsel van de verwisselde kruisen....

Oorspronkelijk stonden de kruisen op het perkje van Gasthuiszusters helemaal niet recht. Tot een gemeentearbeider - met de beste bedoeling - besloot dit perkje terug een mooi aangezicht te geven.
Om de grond te effenen, groef hij alle kruisen uit de grond, maar vergat de volgorde waardoor de kruisen een willekeurige plaats kregen. Denkende dat hier waarschijnlijk niemand aandacht aan zou besteden...
Maar de periode van Allerheiligen kwam eraan  en enkele families konden er niet wijs uit geraken dat hun tante nonneke ineens enkele plaatsen verderop lag. Gelukkig hadden enkele familieleden in het verleden een foto van de voorkant van de volledige rij genomen waardoor de kruisen weer op de juiste plaats konden herplaatst worden!
 

Het graf van Petrus Grauwels

Het moet gezegd, het graf van soldaat Petrus Grauwels onderging een ware metamorfose.
 
Petrus was een molenaarszoon en streed bijna elf maanden aan de IJzer tot hij op 29 juni 1915 sneuvelde. Hij was amper 23 jaar.
Rob Cornelissen en Marc Van Houdt,namen zijn graf gedurende drie weken met stalen borstel en zuiver water zonder enige toevoeging van onderhoudsproducten, onder handen. De nodige restauratiewerken werden eveneens uitgevoerd en bij het verwijderen van de naamplaat - omdat deze gebarsten was - ontdekten ze volgende tekst:
 
HIER RUST ONZE DIERBAREN ZOON
PETRUS VICTOR GRAUWELS GEBOREN
TE LANGDORP DEN 3 MEI 1891
WONENDE TE TURNHOUT SOLDAAT
BIJ HET 5 DE ARTILLERIE GEWOND
TE DIXMUIDE DEN 29 JUNI 1915
OVERLEDEN TE ALVERINGHEM EN
ALDAAR BEGRAVEN DEN 1 JULI 1915
VEREERD MET HET KRUIS
ORDE LEOPOLD 2 EN
HET OORLOGSKRUIS MET PALM”      

Deze is jammer genoeg nu niet meer zichtbaar omdat de plaat, na restauratie, weer op zijn oorspronkelijke plaats bevestigd werd.
Ook de arduinen balken rondom het persceel werden terug uitgegraven waardoor het tuintje weer vorm kreeg.
Dit alles werd verder opgefleurd door de gerecycleerde kunstbloemen, gemaakt door Kristin Hendrickx (waardoor ze de bijnaam ‘Bloemendame’ kreeg).
 
Begin december kreeg Rob het felbegeerde herinneringsplaatje ‘14-’18 voor Petrus Grauwels toegestuurd, dat hij zelf bevestigde!
Deze plaatjes hebben een diameter van acht cm en kunnen door de gemeente per mail aangevraagd worden bij:
[email protected]
Momenteel is nog de aanvraag voor tien andere plaatjes in behandeling.

Weetje:

Via www.wardeadregister.be kan je zelf een aanvraag indienen om peter of meter te worden van een graf van een gerepatrieerde gesneuvelde in je eigen woonplaats.