Nieuwsbrief Nr. 109 - januari 2019

24 november: begraafplaats Abdij van ‘t ParkZusters van de Goede HerderTekst: Kathia Glabeke
foto: Lin Verbeemen

Eén van de congregaties die een concessie voor haar leden heeft op de begraafplaats van de Abdij van Park te Heverlee is die van de zusters van de Goede Herder.
 

Deze religieuzen kwamen naar Leuven in 1864. De congregatie was na de Franse Revolutie opnieuw opgericht in Angers (Frankrijk) en werd genoemd naar het refugehuis van Angers waar ze actief waren. Naar het voorbeeld van Christus die het verloren schaap liefdevol terugbracht, legden ze zich vooral toe op de opvang van weesmeisjes en de heropvoeding van jonge vrouwen die uit de gemeenschap gestoten waren.
In Leuven kwam de gemeenschap tot volle ontwikkeling onder leiding van Marie de St. Ignace de Jésus, afkomstig uit Koblenz. Deze overste had al eerder leidinggevende ervaring opgedaan en bleef ruim dertig jaar aan het hoofd van de groep in Leuven, tot aan haar dood in 1902. De gemeenschap woonde in de Minderbroedersstraat. Aanpalende terreinen werden voor de groeiende groep aangekocht en niemand minder dan Joris Helleputte tekende de plannen voor de nieuwbouw die voor het klooster gerealiseerd werd.
Er waren drie gescheiden afdelingen in de Leuvense instelling. Er was de groep “ontspoorde” vrouwen tussen 15 en 24 jaar die terug op het rechte pad gezet werden en hier eventueel ook konden bevallen (waarna ze hun kind ter adoptie afstonden), de klas met de jongere weesmeisjes, en ten slotte een communauteit Magdalenazusters, vooral samengesteld uit vrouwen uit de eerste groep die wensten te blijven en een religieus leven verkozen.
Na de tweede wereldoorlog werden de activiteiten van de gemeenschap geleidelijk aan afgebouwd. Eerst sloot de school voor de weeskinderen, in de jaren ’80 werd ook de beroepsschool stopgezet. De zusters leidden daarna nog een uitsluitend contemplatief leven. In 1994 vertrokken ze uit Leuven. Een deel van hen ging naar het provinciaal huis in Brussel en een ander deel naar het bijhuis in Bergen. De kloostergebouwen te Leuven werden heringericht als studentenresidentie.
Ook al zijn ze uit Leuven vertrokken, ze worden vandaag nog altijd bijgezet op hun begraafplaats te Leuven-Heverlee.