Nieuwsbrief Nr. 109 - januari 2019

Nieuwjaarswensenvanwege het bestuur


Welkom 2019! Vzw Grafzerkje wil aan al zijn leden de allerbeste wensen overmaken. Hopelijk wordt het op funerair vlak een jaar waarin we veel interessante bestemmingen in de kijker kunnen zetten.

Zoals reeds meermaals aangekondigd, plannen we om samen met onze leden het glas te heffen tijdens de ledenvergadering in Lier op zaterdag 26 januari. Daar zullen we ook het jaarprogramma toelichten, dat in 2019 opnieuw rijkelijk gevuld zal zijn. Het programma zal bestaan uit een divers aanbod van begraafplaatsbezoeken, museumbezoeken, een bezoek aan een begrafenisondernemer, een zoektocht langs funeraire parels en een aantal samenwerkingen met enkele externe partners. Het programma zal ons naar tal van grote en kleine bestemmingen voeren, waaronder Lier, Elsene, Herent, Antwerpen, Brugge, Grimde, Gent en Brussel – telkens onder leiding van gepassioneerde gidsen met een hart voor funerair erfgoed. In tegenstelling tot de vorige jaren zullen enkele bezoeken niet op zaterdagen vallen, dit ook op vraag van een aantal van onze leden.
Naar jaarlijkse gewoonte leggen we op de ledenvergadering voor iedereen ook een pakketje flyers klaar, om ze her en der in Vlaanderen te helpen verspreiden. Voor 2020 leggen we ons oor graag nu al te luisteren. Want uiteraard willen we inzetten op bestemmingen die onze leden met gids willen bezoeken.
Wat de Nieuwsbrief betreft: die zien we als een belangrijk communicatiemiddel naar onze leden toe. Maar belangrijker nog: het is ook een communicatiemiddel van onze leden naar elkaar toe. Informatie uitwisselen, ervaringen delen, verhalen samenbrengen, nieuwsjes aankondigen – het past perfect in ons tweemaandelijkse huiswerk. In 2019 zal de Nieuwsbrief ook naar enkele bibliotheken verspreid worden, zodat we hopelijk ons lezerspubliek nog wat kunnen uitbreiden. We zijn blij om vast te stellen dat velen van onze leden in 2018 prachtige artikels inzonden voor onze nieuwsbrief, en we hopen dat dit voor 2019 zeker het geval mag blijven. Ook onze digitale kanalen blijven uiteraard op post.
2019 brengt ook een bijzondere samenwerking met zich mee. Als vzw engageerden we ons twee jaar geleden al om mee het ASCE-congres in 2019 op de kaart te zetten, samen met enkele bijzondere partners. Het congres gaat door van 3 tot 5 oktober in Gent, en zal tal van interessante bijdragen van sprekers verzamelen, naast interessante werkbezoeken aan begraafplaatsen in Vlaanderen en Brussel. Onze leden zullen met een mooie korting kunnen inschrijven voor het congres. Meer details kan verderop in deze nieuwsbrief vinden. 
Ook in 2019 mogen we met vzw Grafzerkje rekenen op onze leden, zo wijzen de lidmaatschapsvernieuwingen nu al uit. We mochten de voorbije maanden ook heel wat nieuwe leden verwelkomen, en ook dat is een opsteker voor onze vereniging.
Als bestuur zijn we vastbesloten om ook in 2019 de kerntaken van de vzw verder te versterken en verder te blijven verzekeren. Want stuk voor stuk dragen we – samen met al onze leden – funerair erfgoed in al zijn diversiteit een bijzonder warm hart toe. We blijven rotsvast staan achter het harde werk dat verschillende bestuursteams voor ons al leverden om vzw Grafzerkje op de kaart te zetten.

Onze bestuurders:  
(v.l.n.r.) Veerle Audenaert (penningmeester), Frans Van de Vondel (ledenwerking), Lin Verbeemen (graftrommels), Mark Sweertvaegher (websitebeheerder), Tamara Ingels (voorzitter), Brigitte Schorrewegen (secretaris)