Nieuwsbrief Nr. 108 - november 2018

Waar staat de toren van Pisa nu ook weer.. Foto’s van onze Noorderbuur Wim Vlaanderen


De Betuwse toren van Pisa in het plaatsje Acquoi, staat al scheef sinds hij gebouwd is in de vijtiende eeuw. Aan de toren is nog te zien dat men halverwege de bouw een correctie heeft proberen toe te passen. De toren is ca. 17,5 m hoog en staat aan de bovenkant, volgens een meting uit 1985, ongeveer 1,15 meter uit het lood. Dat is een helling van 6,6% oftewel ca. 3,8 graden. Wat ca. 0,2 graden minder is dan de toren van Pisa.

 En raad eens wie er op het kerkhof, onder de toren, haar laatste rustplaats vond?  Juist; ene mevrouw Pisa…