Nieuwsbrief Nr. 107 - oktober 2018

Vermanende tekst...Foto van onze Noorderbuur Wim Vlaanderen


In onze Noordelijkste provincie Groningen staan de mensen bekend als stug, nuchter en zuinig en heeft funerair gezien ook de mooiste kerkhoven of begraafplaatsen.
Het eigenaardige is dat de Groninger’s destijds de grafsteen geheel gebruikten. Op de ene kant de naam en op de andere kant een vermanende tekst.

Afgemat door lichaamskwalen
uitgeput door ziekte en pijn
moest zij hier ten grave dalen
en een prooi der wormen zijn
Zalig is het moederlot
jonggestorven vroeg bij God