Nieuwsbrief Nr. 106 - juli 2018

Bestuurswijzigingen voor GrafzerkjeDe aandachtige lezer had het misschien al opgemerkt, er zijn wat namen veranderd, contactgegevens gewijzigd en er ontbreekt een naam in het colofon van deze nieuwsbrief: die van Jacques.
Wat is er aan de hand?
 
Reeds enkele maanden geleden kondigde Jacques aan het bestuur van de vzw aan dat hij stilaan zijn werk als voorzitter wilde gaan afronden, in de eerste plaats omwille van gezondheidsredenen en de toenemende administratieve veranderingen die van hogerhand steeds meer aan vzw’s worden opgelegd. Een bericht dat ons even moest doen slikken, en wat tijd nodig had om te verteren. Jacques was en is immers een boegbeeld voor de vzw, en dat wis je niet zomaar uit.
Het bestuur zette als reactie prompt een denktraject op, waarbij werd nagedacht op welke manier de vzw verder zou kunnen blijven functioneren met een nieuw bestuur. Gelukkig gaf Jacques ons heel wat maanden de tijd om rustig verschillende mogelijkheden uit te zoeken en na te denken over wie en wat onze vzw nodig heeft om de toekomst alsnog met glans tegemoet te gaan. En nog beter, Jacques werkte zelf achter de schermen ook mee aan het hele traject. Al snel kwamen we uit bij het ontwerpen van taakomschrijvingen en het bepalen van de competenties die we nodig hadden in het bestuur en werd er actief gezocht in het ledenbestand naar deze specifieke competenties om Lin en mezelf, samen met de AV te komen versterken.
En reeds enkele weken na datum was het zover. Een nieuw bestuur kon worden samengesteld. Het ‘oude’ bestuur bestond uit drie bestuurders, het nieuwe bestuur telt maar liefst zes gepassioneerde en super gemotiveerde mensen. En wie weet wie of wat de toekomst op dat vlak nog zal brengen.
Als ‘oude’ bestuur hebben we er vertrouwen in, er is veel kennis van (verschillende) zaken aanwezig in het nieuwe bestuur, waardoor iedereen complementair kan werken, en de taakverdeling zal allicht wat beter verspreid zijn dan vroeger.
Maar wie zijn ze nu? Wie is dit nieuwe team.
 
We stellen ze graag even aan u voor!
Veerle Audenaert neemt voortaan de functie van penningmeester op. Zij zal dus voortaan de financiële zaken gaan regelen. In het recente verleden was ze één van de verificateurs en dus al vertrouwd met onze boekhouding. Ook haar echtgenoot, Frans Van de Vondel, treedt toe tot het bestuur, en zal tal van praktische en ondersteunende taken binnen het bestuur op zich nemen. Mark Sweertvaegher, de man die reeds onze website www.grafzerkje.be mee inhoudelijk vormgaf, treedt eveneens toe tot het bestuur. Hij is ook actief binnen het graftrommelproject en neemt dus zowel het beheer van de website als de graftrommels mee in zijn takenpakket. Brigitte Schorrewegen, wiens rondleidingen al meerdere keren een groot succes bleken op de Lierse begraafplaatsen, neemt de ledenadministratie voor haar rekening. Lin Verbeemen blijft aan boord van het bestuur en zal zich in die hoedanigheid verder bekommeren om onze tweemaandelijkse nieuwsbrief en het graftrommelproject. De functie van voorzitter wordt voortaan waargenomen door Tamara Ingels, met de goedkeuring van zowel het oude als het nieuwe bestuur.
Ook in de AV zijn nog enkele wijzigingen te melden. Edgard Nelissen, die in het verleden enkele keren als bemiddelaar optrad, maar ook een steun en toeverlaat was voor Jacques en het oude bestuur, had ook de wens om ook zijn functie neer te leggen als lid van de AV. Hij blijft uiteraard lid van onze vzw. Zijn functie wordt ingenomen door een nieuwkomer: Frank Seberechts, auteur en historicus, met een zeer grondige bagage rond alles dat met oud-strijders te maken heeft. Patrick Van den Nieuwenhof blijft op post als voorzitter van de Algemene Vergadering.
Het nieuwe bestuur staat letterlijk te popelen om te kunnen beginnen, en zowel Jacques als ikzelf hebben er als ‘oude’ en ‘nieuwe’ voorzitter het volle vertrouwen in dat dit bestuur de nodige passie en toewijding aan de dag zal leggen. De sfeer zit er alvast goed in, en vanaf augustus nemen alle leden ook effectief hun functies op.
En dan rest er ons toch nog één belangrijke taak: Een ferme dank je wel zeggen aan Jacques, die al die jaren zo gedreven, gepassioneerd en met zijn eigen stijl deze vzw steeds weer bleef voortrekken, voortduwen en voortstuwen. Dank je wel Jacques voor die jarenlange inzet, en het doet ons deugd om te kunnen zeggen dat je weliswaar stopt als voorzitter, maar dat je een echt Grafzerkje-lid zal blijven. We zullen je goede raad en jarenlange ervaring waarschijnlijk meer dan eens nog wel komen raadplegen, en als het van mij, als kersverse voorzitter afhangt, zal dat zeker gepaard gaan met een fijne babbel, een lekkere dronk en/of een smakelijk hapje.
 
Op onze eerstvolgende ledenvergadering zal het nieuwe bestuur zich ongetwijfeld zelf verder uitgebreid voorstellen. Tegen die tijd zijn de nieuwe leden al wat ingewerkt, zijn de eerste activiteiten achter de rug en staan ze klaar voor feedback van en voor de leden. Alweer een reden om de datum van onze volgende ledenvergadering op 26 januari 2019 alvast vast te leggen in je agenda.
 
Tamara Ingels