Nieuwsbrief Nr. 106 - juli 2018

Lapidarium bij de Putse heemkring


Als lokale heemkundige kring zorgt Het Molenijzer ervoor dat het erfgoed afkomstig uit de gemeente zo veel mogelijk kan bewaard blijven. Naar gebouwen toe is het de laatste decennia wat moeilijker geworden om deze te bewaren, maar wat roerend erfgoed betreft kan het museum een mooie staalkaart tonen van al het lokale en regionale erfgoed. Met vooral aandacht voor het landbouwalaam, allerlei voorwerpen rond het dagelijks leven en verschillende ambachten ontbrak er een belangrijk aspect uit de geschiedenis van het dagelijks leven, met name de dood en alles wat met funerair erfgoed heeft te maken. Doordat de gemeente in de jaren 2011-2012 een regularisatieproject had opgestart voor de verschillende begraafplaatsen, kwamen er heel wat graven in aanmerking om te verwijderen. Naast het bewaren van enkele historische graven op de begraafplaatsen zelf, werd er de mogelijkheid voorzien dat de heemkring enkele graven en ornamenten van de 4 begraafplaatsen mocht ontvangen voor hun eigen lapidarium. In 2013 werden dan op een serene plek binnen de museummuren een twintigtal grafstenen van bekende en gewone Puttenaars geplaatst. Er werd gekozen om van verschillende tijdsperioden enkele grafmonumenten te selecteren zodat men op de beperkte oppervlakte die het lapidarium bestrijkt toch een beknopt historisch overzicht kan geven van het lokale funeraire erfgoed. Ook werd er aandacht besteed aan de vele grafsymbolen die op grafmonumenten worden geplaatst. Tijdens rondleidingen in het museum kan men zo aan de bezoekers telkens de nodige info over deze grafsymboliek vertellen.
Ere wie ere toekomt: dit lapidarium is er vooral gekomen dankzij het enthousiasme en de ondersteuning van Tamara Ingels. Samen met de vrijwilligers van de Putse heemkring en de medewerkers van de gemeente Putte, werd dit project gerealiseerd. Daardoor beschikt men op de site van Heemkring Het Molenijzer vandaag over een, voor de regio zeer uniek, lapidarium.
 


Tijdens de openingszondagen van half juni tot einde september is het museum gratis toegankelijk van
14u tot 20u.
Men vindt Het Molenijzer aan de
Heuvelstraat 41b in 2580 Putte.


Info:
www.bloggen.be/heemkringputte

Tekst: Robby Goovaerts