Nieuwsbrief Nr. 106 - juli 2018

Zorgzame peters van grafmonument Camille Huysmans


Op vrijdag 25 mei vond de overhandiging van het peterschap van het grafmonument voor Camille Huysmans plaats. Hendrik De Bouvre , afdelingshoofd van de Antwerpse begraafplaatsen, verwelkomde een 25-tal personen en hij gaf onmiddellijk het woord aan Dr. Roger Rennenberg, voorzitter Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Camille Huysmans. De heer Rennenberg ging eerst in op de talrijke activiteiten die de Stichting doet inzonderheid door het uitgeven van publicaties. Dan schetste hij kort de levensloop van Huysmans geboren in 1871, het jaar van Parijse commune, en overleden in 1968, het jaar van de studentenopstand. Camille Huysmans was parlementair. Hij zette zich in in de strijd tegen armoede. In 1921 werd hij schepen van Onderwijs. Van 1933 tot 1940 en van 1944 tot 1946 was hij burgemeester van de stad Antwerpen. Hij was kamervoorzitter en minister van Openbaar Onderwijs. Camille Huysmans zette zich vooral voor en na de Eerste Wereldoorlog in voor de vernederlandsing van het openbare leven.

Dr. Roger Rennenberg vertelde de aanwezigen dat de grafconcessie verlopen was en hij prees onze vzw Grafzerkje voor onze tussenkomst om het dossier in orde te krijgen. Hij dankte de stad Antwerpen voor het reinigen van het grafmonument, een ontwerp van Huysmans’ goede vriend, architect Leon Stynen.


Daarna overhandigde Hendrik De Bouvre de peterschapsakte aan de heer Rennenberg .
Hendrik vertelde nog een anekdote die hij terugvond in het dossier: wanneer Huysmans een bezoek plande aan het graf, wat later ook zijn laatste rustplaats zou worden, van zijn overleden eerste vrouw werd de begraafplaats volledig gesloten wan de burgemeester kwam op bezoek! Na afloop werd door de stad Antwerpen nog een hapje en een drankje aangeboden op het kasteel waar nog even gezellig nagekaart werd.
 
Jacques Buermans
 
Foto’s Jacques Buermans
 
Opmerking: in het kader van de privacywetgeving werd aan de aanwezigen toestemming gevraagd om hun afbeelding te mogen bezigen.