Nieuwsbrief Nr. 105 - mei 2018

BeauvoordeJonkher Arthur Merghelynck


Ronddwalen op een begraafplaats is telkens een verrassing en prikkelt onze nieuwsgierigheid.  In het kerkhof Wulveringem-Beauvoorde vindt men tegen de gevel van de kerk het grafmonument van Jonkher Arthur Merghelynck . Wie was die man? 
Arthur Merghelynck wordt in Ieper geboren op 9 maart 1853 als zoon van jonkheer Leopold, schepen van leper en van Elise Carton, dochter van burgemeester jonkheer Henri Carton. De familie Merghelynck was oorspronkelijk een tingietersfamilie afkomstig uit Sint-Joris (Saint Georges), die zich in de 16de eeuw in Ieper opwerkte en in de 18de eeuw in de adelstand verheven werd. Zijn vader overlijdt op 24 oktober 1866 en zijn moeder op 31 oktober 1871.
.  Op 18-jarige leeftijd erft Arthur het enorme familiefortuin. Op 23-jarige leeftijd wordt hij eigenaar van het kasteel van Beauvoorde en redt het zo van de ondergang.
Merghelynck woont in een imposante herenwoning  maar is het vroegere 'hotel', gebouwd voor zijn grootvader  in 1774-1776  door de Rijselse architect Thomas Gombert  niet vergeten. In 1892 laat hij het pand restaureren en volledig herbemeubelen. 
Heel zijn leven houdt hij zich bezig met archieven en historische opzoekingen. Van 1888 tot 1897 is hij (onbezoldigd) stadsarchivaris van Veurne en van 1892 tot 1896 ook van Ieper. Gedurende achttien jaar verzamelt hij archieven en informatie over Ieper en de omgeving. Hij schrijft alles over, inventariseert alles en schenkt dit werk aan de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Hij verzamelt ook meubilair en oudheden. Alles vindt een plaats in zijn eigen woning in Ieper, in het familiale 'hotel" en in het kasteel van Beauvoorde. Merghelynck ergert zich aan de intellectuele onbekwaamheid van de heren politici. Wanneer hij op 20 juni 1895 huwt met de veel jongere Julienne Flyps, een landbouwersdochter uit Langemark spreekt de Ieperse hogere klasse hier schande over. Het echtpaar blijft kinderloos. Van 1885 tot 1903 is hij burgemeester van Wulveringem en het kasteel van Beauvoorde is zijn geliefkoosde verblijfplaats. Hij overlijdt daar ook op 14 juli 1908, bijna blind.  
Het kerkhof van Wulveringen-Beauvoorde is beslist een bezoekje waard, dat dan best gecombineerd wordt met een bezoek aan het kasteel en misschien ook aan het hotelmuseum Merghelynck in Ieper! 
(info cf. Wikipedia)

Tekst en foto's : Daniëlle Schijn en Jacques Buermans