Nieuwsbrief Nr. 104 - maart 2018

Funeraire symboliek: De engel met bazuin...Een foto van kunstenaar Walter Brems:


Het uit het oud-Grieks afkomstige woord ‘àngelos’ (engel), stond voor boodschapper. Het waren Angeloi (in het oud testament de ‘maleachim’), boden, bemiddelaars of gezanten. De engel is in navolging van Hermes-psychopompos in funeraire betekenis de begeleider van de psuchè (de ziel) naar het hiernamaals. In de joods/christelijke iconografie werd dit de aartsengel Michael…
 
De engel verschijnt in onze cultuur in oorsprong als een ongevleugeld mannelijk wezen tot hij in de 4e eeuw (na de kerkvrede van Constantijn) geslachtloos werd, maar hiervoor wel gecompenseerd werd met een stel vleugels.
 
Op vele grafmonumenten bemerken we de aartsengel die op de laatste dag de wederopstanding zal aankondigen met een bazuin.
Vaak wordt hier Gabriël (Nuntius, de boodschapper Gods) voorgesteld. Deze engel, in de Islam Djibriel, wordt daar als de belangrijkste der engelen aanzien, al wordt de bazuin bij hen eerder aan Israfil toebedeeld… 
Uit bijbelse teksten kunnen we opmaken dat er bij het einde der tijden 7 bazuinen zullen schallen. Het is echter enkel de laatste of zevende bazuin die we op grafmonumenten aantreffen.
 
www.walterbrems.be
 
 
Foto: Marmeren grafsculptuur (19e eeuw) op het wondermooie Cimitero di Staglieno in Genova (Genua) Italië.