Nieuwsbrief Nr. 103 - januari 2018

Japanese Cemetery in Broome, West-Australië


De Broome begraafplaats is ingedeeld in aparte perken volgens religie en/of nationaliteit en getuigt van een rijke en culturele geschiedenis. Aparte vakken zijn het Australian Cemetery/locals, Muslim Cemetery , Malai Cemetery , Jewish Cemetery, Chinese Cemetery  en het grootste, Japanese Cemetery .
Broome was een smeltkroes van nationaliteiten die hun geluk kwamen beproeven als parelduikers, hoofdzakelijk Japanners. De Chinezen hielden en houden zich hoofdzakelijk met de commerciële kant bezig. Vele Japanse parelduikers stierven door verdrinking of ziekten of lieten het leven bij de cyclonen van 1887, 1908 en 1935. De grafstenen zijn gehouwen uit kustrotsen (roze kleur).
 
Tekst en foto's : Marie-Louise Franken & Leo Serneels