Nieuwsbrief Nr. 103 - januari 2018

Funeraire symboliek: OuroborosDe in funeraire context meest voorkomende slang is ongetwijfeld ‘Ouroboros’ (Uroborus)


Een foto van kunstenaar Walter Brems

Deze slang is één van de oudste mythische symbolen ter wereld, waarschijnlijk afkomstig uit het oude Egypte (ca. 3600 vC.). Ze is alomtegenwoordig in de grafcultuur, ook en vrij vaak afgebeeld met een drakenhoofd. Haar cirkelvorm verwijst naar de kringloop van de natuur, naar schepping en destructie. De ouroboros die in zijn eigen staart bijt om het leven in een eeuwige cyclus van vernieuwing te bestendigen. “Symbool van zelfbevruchting en van de eenheid van de kosmos; de cirkel die de zon om de aarde beschrijft...”(Timmers). Zinnebeeld bij uitstek van de ultieme onsterfelijkheidgedachte. Door de eigenschap haar huid te kunnen afwerpen, staat de slang symbool voor de cyclische tijd en reïncarnatie. 
De slang had in oorsprong een positieve weerklank. Het is pas sinds de 4e eeuw, toen de nog prille kerk haar met ontucht en zonden associeerde, dat de slang de ons vertrouwde negatieve connotatie werd aangemeten... Ook in de Noordse mythologie herkennen we haar, als Midgaardslang of Jormungandr, de slang die als een cirkel de wereld omvatte...  

www.walterbrems.be