Nieuwsbrief Nr. 102 - november 2017

Dan zullen de stenen roepen!Een 11-delige tentoonstelling over funerair erfgoed in Heist-op-den-Berg


Op vrijdag 10 november opende in de kerk van Heist-Goor een unieke tentoonstelling over het funerair erfgoed te Heist-op-den-Berg. De tentoonstelling bestond uit maar liefst 11 verschillende delen, die gelijktijdig doorgaan in alle 11 deelgemeenten van onze Heist-op-den-Berg: in alle 11 kerkgebouwen. En dat aan de vooravond van … 11 november!  
Waarom 11 tentoonstellingen in 11 kerken? 
Sinds 2012 investeert de gemeente Heist-op-den-Berg in een inventarisatie en ontsluitingstraject rond funerair erfgoed, een belangrijke pijler van het beleid rond sterven en begraven in onze gemeente. Onder begeleiding van dr. Tamara Ingels, consulente voor funerair erfgoed en specialist ter zake, kwamen op regelmatige basis werkgroepen samen om de bestaande funeraire parels te beschrijven en te documenteren. De resultaten van dit onderzoek, dat de volgende jaren verder geïmplementeerd wordt op beleidsmatig niveau, worden in de tentoonstelling gedeeld met de burger. Voordien gebeurde dat vooral door middel van de ondertussen bekende en gewaardeerde begraafplaatswandelingen ter gelegenheid van de Europese Week van de Begraafplaatsen (jaarlijks in mei-juni). 
Recent werd ook bekrachtigd dat alle 11 Heistse kerken vanaf nu, naast hun religieuze bestemming, ook een culturele bestemming zullen krijgen. Elke kerk wordt op deze manier een stukje een cultuurhuis, en een tentoonstelling is daar een mooi voorbeeld van – meer nog: het is de aftrap van deze nieuwe manier van kijken naar en omgaan met ons lokaal erfgoed. 
Elke deelgemeente heeft echter zijn eigen geschiedenis of verhaal van hoe de gemeenschap op gepaste wijze afscheid nam van de doden. Een voorbeeld van tentoonstelling werd in 2015 al uitgewerkt met de expo ‘Hallaar in dialoog met de dood’, waar de lokale funeraire cultuur – en de bijzondere graftrommels – met succes in de kijker kon werden gezet. 
Elke deelgemeente droeg dus ook een stukje over de eigen geschiedenis in woord en beeld bij. Ook diverse aspecten over het hedendaagse funeraire beleid werden in de kijker gezet, om zo de burger niet alleen te informeren over het verleden, maar ook over het heden.

Tekst en foto : Tamara Ingels