Nieuwsbrief Nr. 102 - november 2017

Nederland was het laatste land met verbod op begraven in de kerkEen foto van onze Noorderbuur Wim Vlaanderen


Pas in 1929 kwam het Koninklijk besluit met verbod op het begraven in de kerk. Per ingang van 1930 moest iedere gemeente of stad met meer dan 1000 inwoners een begraafplaats hebben buiten de bebouwde kom.
Er waren echter voorname personen (Nieuwlichters) met als voorzitter de Zwitserse arts Perrenot die zich al veel eerder verzetten tegen deze “kerkvloerontreiniging” en in den Haag legde men zelf in 1780 een begraafplaats aan in de duinen en noemde deze Ter Navolging.
 
 Bij de ingang van deze begraafplaats is een steen in de muur gemetseld  met de Latijnse en Nederlands tekst:
 
“Mijn rottende overblijfselen moeten verre van de stad liggen Daar ik levend vermeed  iemand te benadelen wens ik zulks ook na mijn dood niet te doen”
 
Een of andere betweter was het duidelijk niet eens met de Latijnse tekst en veranderde deze zelf met viltstift.
 
De begraafplaatsen van Tiel, Hilversum en Wijk bij Duurstede volgden het voorbeeld van deze arts.