Nieuwsbrief Nr. 102 - november 2017

Eenzame overlijdens


Buiten de begrafenisondernemer met zijn twee helpers heeft slechts 1 persoon de kist gevolgd. Een groet aan de vrijwillige begeleiders van eenzame begrafenissen.
’t Ergste is natuurlijk in eenzaamheid te leven, ziek te zijn en te sterven. Jaren geleden schreef ik over de zoete wraak van een dame die uitdrukkelijk liet vermelden dat er geen koffietafel voorzien werd na haar begrafenis omdat iedereen tijd genoeg had gehad, tijdens haar ziekte, om koffie te komen drinken. Daar zit veel logica in.
Sommigen vinden het verwonderlijk dat er geen tekens komen uit het hiernamaals, al zijn daar weleens afspraken over. Misschien begrijpen wij hun signalen niet!? Zoals de libel die boven hen vliegt voorheen één van hen was.
Sterven blijft mysterieus en wat daarna al helemaal. Bij een dode staat voor de familie de wereld stil! Buiten draait alles gewoon verder!
We spreken over een ‘dodenakker’ nochtans is daar ook veel leven. Het krioelt er van de konijntjes en mollen. Op die gewijde plaats hebben ze de Bijbelse boodschap “gaat en vermenigvuldigt u” goed begrepen.
Tussen de graven lopend ziet met klaarder de betrekkelijkheid van het werk van de uitslovers. Ze behalen wel ronkende titels maar feitelijk blijven het doodgewone stervelingen.
Toon Hermans filosofeerde als volgt:

“Hier is niemand klein of groot
Hier is iedereen even dood
Niemand kleinste, niemand grootste
Hier is echt niet één de doodste”

Tekst : Louis van Dyck (2-11-2017)

Louis van Dyck:

In een begeleidend briefje schreef Louis: “deze tekst werd ruime tijd vooraf geschreven want nu laten mijn ogen mij in de steek. Ze kijken ook al 88 jaar in de wereld! Onmogelijk voor mij nog teksten neer te pennen. Dit is dan de laatste tekst die je van mij zult ontvangen. Ik heb steeds met veel genoegen geschreven. Lezen en schrijven vallen weg naar ik heb nog tal van andere bezigheden. Het ga jullie goed! (Louis).

Louis is reeds van in den beginne (juli 2001) lid van Grafzerkje en sinds 2003 mochten we jaarlijks een “allerheiligentekstje” ontvangen. Louis onderhoud ook al jaren een aantal graven. Ik wil langs deze weg Louis Van Dyck voor zijn jarenlange inzet voor Grafzerkje en ik hoop dat hij nog lang van het leven mag genieten. “Louis, je zijt een topkerel met een gouden hart”!

tekst : Jacques Buermans.