Nieuwsbrief Nr. 100 - juli 2017

Het verhaal van fotograaf Patrick Janssens


Deze foto werd genomen op de stadsbegraafplaats Leuven, op een ijskoude ochtend in December 2016,  vroeg in de ochtend en kort na zonsopgang. 
Op de achtergrond is de kerktoren te zien van Abdij van het Park te Heverlee.
 
'Elk begin is tegelijkertijd een einde, en elk einde tegelijkertijd een begin. De opgaande zon symboliseert voor mij  het begin (van een nieuwe dag), de figuur van Christus aan het kruis het einde, de dood. Het verwijst voor mij naar het hoe begin en einde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn’.
 
www.janssens-patrick.com