Nieuwsbrief Nr. 100 - juli 2017

Waarom heet vzw Grafzerkje “Grafzerkje”?:


Nadat eerder dit jaar een antwoord gegeven werd op de vraag waar het logo van onze vzw Grafzerkje vandaan kwam was er recent de vraag waarom onze vereniging “Grafzerkje” heet? In het begin hebben wij ons altijd opgeteld als een funeraire vereniging waar er toch een ludiek tintje aan mocht zijn. Persoonlijke reactie van mij: Van dit ludieke blijft momenteel niet al te veel meer over en ik betreur dat soms. Maar dus onze naam. Het is geen verkleinwoord van het woord “grafzerk” maar we hebben ons laten leiden door een stripreeks “G. Raf Zerk” (. G. Raf Zerk is een humoristisch stripverhaal met een morbide ondertoon over een grafdelver met de naam G. Raf Zerk en het wel en wee op zijn begraafplaats. 
Hij heeft altijd een sigaret in zijn mondhoek en een petje op zijn hoofd. Zijn grootste angst is het crematorium want dat kost hem klanten. De tekeningen zijn van Marc Hardy en het scenario is van Raoul Cauvin. Uitgever is Dupuis. Er zijn momenteel reeds meer dan dertig verhalen in de handel. Origineel is G. Raf Zerk Franstalig en zijn de stripverhalen over de taalgrens bekend onder de naam Pierre Tombal.
 
Jacques Buermans
 
Afbeelding: Jacques Buermans.