Nieuwsbrief Nr. 99 - mei 2017

Herman Van den Reeck: derde peterschap van vzw Grafzerkje


Met het peterschap van het grafmonument voor Herman Van den Reeck  heeft onze vzw Grafzerkje zijn derde peterschap.
In 2011 namen we het peterschap op ons van het grafmonument voor Maria ’s Heeren, het grafmonument werd enkele jaren later door toedoen van onze vzw Grafzerkje herkapt door ons lid, beeldhouwer Jef Van Leeuw. In 2013 was het de beurt om het grafmonument voor Piet Janssens in peterschap te nemen nadat het door de mensen van Levanto helemaal opgeknapt was.
Herman Van den Reeck was student aan de Brusselse universiteit. Hij liep Grieks-Latijnse humaniora aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen en was lid van de verboden Vlaamsche Bond. Hij was redacteur voor het activistische tijdschrift "De Goedendag" en ijverde voor de onmiddellijke vernederlandsing van het lager en middelbaar onderwijs in Vlaanderen. Hij werd op de Antwerpse Grote Markt neergeschoten tijdens een door burgemeester Jan De Vos verboden 11 Juliviering. De manifestatie werd in Borgerhout gehouden. Na afloop trokken betogers de stad in. Burgemeester Jan De Vos trok zich wegens ziekte enkele uren terug en droeg het politiebevel over aan eerste schepen Louis Strauss. Die gaf bevel om de vlaggen in beslag te nemen. Er ontstond tumult waarbij een agent lukraak in een groep betogers schoot. Herman Van den Reeck, die een vlag van de meisjesgilde in bescherming wilde nemen, werd dodelijk getroffen en stierf een dag later in het Sint- Elisabethziekenhuis.
Van den Reeck werd met vorstelijke eer begraven. In de begrafenisstoet liepen naast de rouwkoets flaminganten van allerlei slag: Staf De Clercq, Camille Huysmans, Herman Van Puymbrouck, Berten Pil en Alfons van de Perre. Een aantal vooraanstaande Vlaamse dichters schreven een "In Memoriam" en riepen in naam van de "martelaar voor Vlaanderen" op tot verzet. Onder hen waren Paul Van Ostaijen, Marnix Gijsen, Wies Moens en Gaston Burssens.
Voor het grafmonument werd door de kranten "De Schelde" en "Volksgazet" een inschrijving geopend. In enkele weken werd het voor die tijd astronomische bedrag van 25.000 frank bijeengebracht. Voor het grafmonument werd een wedstrijd uitgeschreven. Oscar Jespers diende twee neoplastische ontwerpen in, doch men koos voor het klassiekere ontwerp van de Gentse beeldhouwer Couvreur en architect Delvaux. Pol De Mont sprak op 9 juli 1922 bij de onthulling van het monument op de Kielbegraafplaats.
De grafconcessie was verlopen en vzw Grafzerkje vond het zijn taak om te vermijden dat bepaalde “groeperingen” het monument in peterschap zouden nemen. De mensen van de stad Antwerpen bezorgden en bevestigden, gratis, het peterschapsplaatje.

Vzw Grafzerkje zal zorg dragen voor zijn peterschap.
 
Jacques Buermans.
 
Foto’s: Leen Otte