Nieuwsbrief Nr. 99 - mei 2017

Tijdelijke oplossing voor magazijn vzw Grafzerkje


Jaren geleden kregen we van het afdelingshoofd van de Antwerpse begraafplaatsen in de Neerhoeve van het domein Schoonselhof een ruimte ter beschikking om te gebruiken als magazijn. Gedurende jaren maakten we daarvan gebruik. Men gaat nu over tot het restaureren van die Neerhoeve en daarom moesten we daar weg. Een gelukkige samenloop van omstandigheden maakte dat we in de omgeving over een garage konden beschikken. Eerst dienden nog een aantal kleine werken uitgevoerd worden zoals het aanschaffen en ineensteken van een aantal rekken. Dankzij Leen en haar handige echtgenoot Marc liep dit van een leien dakje. Ondergetekende keek toe en zag dat het goed was. Dan moest al het materiaal en een aantal funeraria, die we ooit nog zouden kunnen opstellen indien er ooit een lapidarium op de begraafplaats Schoonselhof komt, overgebracht worden. Weer was er dezelfde taakverdeling: Leen en Marc aan het werk en ondergetekende als toezichter.

Wanneer de restauratie van de Neerhoeve een feit is werd ons beloofd dat we terug over een ruimte zouden kunnen beschikken. Langs deze weg wil ik dan ook het afdelingshoofd van de begraafplaatsen hartelijk danken voor het jarenlange gebruik van een magazijn.

 

Jacques Buermans.