Nieuwsbrief Nr. 98 - maart 2017

Aarschot: rustig begin van 2017


Deze keer hadden we geluk met het weer. Het was niet ijskoud en het bleef droog. 22 leden werden er verwelkomd door gids Edgard Van Thielen. Hij wist te vertellen dat de stedelijke begraafplaats op het grondgebied Ourodenberg, de vlakbij gelegen berg gaf zijn naam aan het gehucht, opgericht werd in 1884.
In de ingangspoort zagen we een plaat voor burgemeester Hendrik Jannes  die de grond voor deze begraafplaats schonk. Halverwege de begraafplaats op een lijst de namen van personen waarvan het graf geruimd werd en wat verder een, gerecupereerd, gietijzeren kruis voor Frans Bellens, in de omgeving gekend als “de sheriff”.
Op 19 augustus 1914 waren er schermutselingen tussen een aantal Duitse officieren en de lokale bevolking. De Duitse kolonel Stenger werd dodelijk getroffen door een kogel. Waarschijnlijk werd de kolonel doodgeschoten door een van zijn eigen soldaten. Het waren echter de Aarschotse burgers die de schuld kregen, met represailles tot gevolg. ‘s Avonds werden burgers uit hun huizen gehaald. In een weide werden een 80-tal mannen neergeschoten. Later die avond werden nog een aantal mannen geëxecuteerd. Aan de overzijde het kleerkastmodel voor gesneuvelde militairen. Eigenaardig hier is dat er enkel kruisjes op de driekleur staan daar waar op andere begraafplaatsen kruisjes, voor katholieken, en leeuwtjes, voor niet-katholieken, afwisselen. Zou hier dan geen enkele christelijke militair tussen liggen?
In het midden van de begraafplaats het calvariekuis  van de firma Van Aerschot uit Herentals. In 2014 werd het gerestaureerd. Op de ererij ligt de liberale burgemeester en notaris Jan Van Ophem onder een graf met heel veel heraldiek. Daarnaast ligt burgemeester Diels. De drukkersfamilie Boeyé kreeg twee grafmonumenten. Een eerste met de gesluierde urne en een tweede monument uit graniet.
De mensen van Huize eigen haard, een instelling voor mentaal gehandicapten, liggen onder een groot grafmonument.
Victor Van Roey was architect. De familie Meulemans zijn de ouders van componist Arthur Meulemans. Tegen de muur twee graven van personen die “laffelijk vermoord werden door de barbaren” op 19 augustus 1914: Carolus Lamotte en François Chapeauville . Een werk van Roland Rens op het graf van zijn zus Josette Rens. In het graf Van Casteren liggen minstens 15 personen te zien aan het aantal foto’s op het graf.
Op het eind van de rondgang nog twee burgemeesters: Coomans de Brachène ( was naast burgemeester ook brouwer. Burgemeester Jozef Tielemans werd ook geëxecuteerd door de Duitsers in augustus 1914.
Nadien begaf het gezelschap zich naar den Hofnar waar er genoten werd van een voortreffelijke maaltijd. Op de ledenbijeenkomst na afloop werd, onder het nuttigen van enkele drankjes, informatie verstrekt over de Algemene Vergadering die in de voormiddag had plaatsgehad.
Voorzitter Jacques Buermans las zijn traditionele “Nieuwjaarsbrief” voor. Nadien kon hij fier aankondigen dat voor het eerst een flyer  werd gemaakt om alle rondleidingen van vzw Grafzerkje bekend te maken bij een groter publiek.
Tamara Ingels ging dieper in op de toekomstige projecten van de vereniging terwijl penningmeester Lin Verbeemen kon melden dat de financiële toestand zeer gunstig was. Patrick Van den Nieuwenhof en Edgard Nelissen gaven uitleg aangaande de statutenwijziging waar het bestuur  zich de laatste maanden over gebogen had. Er kwamen zeer goede vragen vanuit de ledenvergadering die door het bestuur beantwoord werden. Enkele zeer goede tips werden ook meegenomen voor de werking van 2017.
Jacques Buermans

Foto’s: Michael Devisscher en Jacques Buermans.